Kwota otrzymanych dotacji

PLN

Liczba zrealizowanych projektów

16