Liczba wydanych książek

2
13
9
7
10
7
12
9
12
9
3

Sprzedaż naszych książek

Liczba egzemplarzy