Liczba zrealizowanych projektów

16

Kwota otrzymanych dotacji

PLN