Liczba wydanych książek

2
13
9
7
10
7
12
9
12
8

Kwota otrzymanych dotacji

PLN