Oprócz raportów finansowych co roku sporządzamy raporty merytoryczne, w których opisujemy zrealizowane przez siebie działania. Przesyłamy je do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru Sądowego.