Cała rzecz polega na odnalezieniu równowagi: maksimum porządku przy maksymalnej swobodzie. Albo: jak najwięcej stałych przy jak największej liczbie zmiennych. 
Karl Gerstner, Programme entwerfen, 1964

Fundacja Bęc Zmiana działa na różnych polach, m.in. architektury, sztuk wizualnych, projektowania, kultury miejskiej. Naszym podstawowym celem jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznanie potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej. Od 2002 roku zajmujemy się inicjowaniem działań interdyscyplinarnych, których większość dotyczy/prezentowana jest w przestrzeni publicznej. Organizujemy wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy dla artystów, architektów i projektantów. Wspieramy badania naukowe dotyczące współczesnej kultury. Wydajemy czasopisma: bezpłatny „Notes na 6 tygodni” – bogato ilustrowany magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia z obszaru kultury współczesnej oraz kwartalnik humanistyczny „Format PJesteśmy wydawcą książek poświęconych architekturze i jej społecznemu oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, badaniom wizualnym i ekonomii kultury.
Nasza aktywność nie byłaby możliwa bez środków finansowych, które pochodzą m.in. z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Prowadzimy księgarnie i zajmujemy się dystrybucją książek.
W ramach naszych działań chętnie wchodzimy we współpracę z inicjatywami, osobami, instytucjami, podmiotami i organizacjami o zbliżonych celach do naszych. Jak nawiązać współpracę z Bęcem wyjaśniamy pokrótce TU.

Pozdrawiamy!

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota