Cała rzecz polega na odnalezieniu równowagi: maksimum porządku przy maksymalnej swobodzie. Albo: jak najwięcej stałych przy jak największej liczbie zmiennych. 
Karl Gerstner, Programme entwerfen, 1964

Fundacja Bęc Zmiana działa na różnych polach, m.in. architektury, sztuk wizualnych, projektowania, kultury miejskiej. Naszym podstawowym celem jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznanie potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej. Od 2002 roku zajmujemy się inicjowaniem działań interdyscyplinarnych, których większość dotyczy/prezentowana jest w przestrzeni publicznej. Organizujemy wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy dla artystów, architektów i projektantów. Wspieramy badania naukowe dotyczące współczesnej kultury. Wydajemy czasopisma: bezpłatny „Notes na 6 tygodni” – bogato ilustrowany magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia z obszaru kultury współczesnej oraz kwartalnik humanistyczny „Format PJesteśmy wydawcą książek poświęconych architekturze i jej społecznemu oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, badaniom wizualnym i ekonomii kultury.
Nasza aktywność nie byłaby możliwa bez środków finansowych, które pochodzą m.in. z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Prowadzimy księgarnie i zajmujemy się dystrybucją książek.
W ramach naszych działań chętnie wchodzimy we współpracę z inicjatywami, osobami, instytucjami, podmiotami i organizacjami o zbliżonych celach do naszych. Jak nawiązać współpracę z Bęcem wyjaśniamy pokrótce TU.

Pozdrawiamy!

Bęc Biuro

średnie koszty miesięczne brutto

czynsz
1427 zł
energia, telefon, internet
540 zł
materiały biurowe
500 zł
sprzątanie
450 zł
ubezpieczenie
120 zł
Razem
3037 zł

Dystrybucja Bęc Zmiana

średnie koszty miesięczne brutto

transport
2500 zł
udział w targach
420 zł
czynsz magazyn
2204 zł
księgowość
1300 zł
ubezpieczenie
100 zł
wynagrodzenie kierowniczki
4609 zł
opakowania
600 zł
telefon, internet
220 zł
Razem
11953 zł

Księgarnia i galeria Bęc Zmiana

średnie koszty miesięczne brutto

czynsz
1605 zł
księgowość
900 zł
energia, telefon, internet
360 zł
czystość i art. biurowe
230 zł
terminal i prowizja banku
143 zł
ubezpieczenie lokalu
100 zł
wynagrodzenia księgarzy
6554 zł
Razem
9892 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota