Cała rzecz polega na odnalezieniu równowagi: maksimum porządku przy maksymalnej swobodzie. Albo: jak najwięcej stałych przy jak największej liczbie zmiennych. 
Karl Gerstner, Programme entwerfen, 1964

Fundacja Bęc Zmiana działa na różnych polach, m.in. architektury, sztuk wizualnych, projektowania, kultury miejskiej. Naszym podstawowym celem jest wspieranie rozwoju kultury współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności oraz rozpoznanie potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej. Od 2002 roku zajmujemy się inicjowaniem działań interdyscyplinarnych, których większość dotyczy/prezentowana jest w przestrzeni publicznej. Organizujemy wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy dla artystów, architektów i projektantów. Wspieramy badania naukowe dotyczące współczesnej kultury. Wydajemy czasopisma: bezpłatny „Notes na 6 tygodni” – bogato ilustrowany magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia z obszaru kultury współczesnej oraz kwartalnik humanistyczny „Format PJesteśmy wydawcą książek poświęconych architekturze i jej społecznemu oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, badaniom wizualnym i ekonomii kultury.
Nasza aktywność nie byłaby możliwa bez środków finansowych, które pochodzą m.in. z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Prowadzimy księgarnie i zajmujemy się dystrybucją książek.
W ramach naszych działań chętnie wchodzimy we współpracę z inicjatywami, osobami, instytucjami, podmiotami i organizacjami o zbliżonych celach do naszych. Jak nawiązać współpracę z Bęcem wyjaśniamy pokrótce TU.

Pozdrawiamy!

Bęc koszty ogólne poniesione przez zarząd w 2020 r.

czynsz, energia
14658,29 zł
telefon, internet
6686,97 zł
księgowość
62945,4 zł
transport
6093,52 zł
Wynagrodzenia (sprzątanie, obsługa prawna, porządkowanie archiwów, kierownicy działów)
56333,97 zł
Wynagrodzenia członków zarządu
0 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
13079,52 zł
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
4082,84 zł
Art. spożywcze, gospodarcze
331,54 zł
Materiały biurowe
1442,07 zł
Usługi napraw i serwisów sprzętu
129,76 zł
Opłaty lokalne (gospodarowanie odpadami itd.)
2297,45 zł
Koszty promocji
20892,91 zł
Wyposażenie o małej wartości
3451,85 zł
Usługi bankowe
1174,1 zł
Pozostałe koszty i usługi
18569,05 zł
Amortyzacja
6139,22 zł
w sumie
218308,46 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota