Jesteśmy jedną z organizacji-sygnatariuszek Kultury dla klimatu, oddolnej inicjatywy na rzecz ekologizacji obszaru kultury. Grupę tworzą pracowniczki instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządu, a także niezależne twórczynie i kuratorki.
Kultura dla klimatu

Kultura dla klimatu, tekst deklaracji:

Jako środowisko kultury deklarujemy:
1. Troskę o lokalny ekosystem: przyrodniczy, społeczny, gospodarczy.
2. Dążenie do redukcji śladu środowiskowego w pracy zawodowej.
3. Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w codziennych praktykach w swojej pracy.
4. Ograniczenie zużycia zasobów, odejście od nadprodukcji, promowanie ekonomii współdzielenia.
5. Budowanie świadomości ekologicznej wewnątrz zespołu i wśród publiczności.
6. Wsparcie ruchów i organizacji pracujących na rzecz ochrony przyrody i solidarności środowiskowej.
7. Dzielenie się doświadczeniami z innymi organizacjami, wspieranie budowania platform i sieci współpracy, zachęcanie innych do podejmowania inicjatyw dla klimatu.
8. Wspieranie działań publicznych zgodnych z nauką o klimacie oraz dążących do celów zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.
9. Dążenie do korzystania z energii opartej na źródłach odnawialnych.

Polecamy przewodnik „Kultura dla Klimatu” stworzony z myślą o wsparciu praktyków i praktyczek kultury we wprowadzaniu proekologicznych zmian w obszarze ich działalności: https://www.kulturadlaklimatu.pl/przewodnik/

Bęc dla klimatu

Co robimy, żeby nie obciążać planety:
1. działamy w niewielkich metrażach, które nie wymagają zużywania dużych ilości energii elektrycznej i które są łatwe do ogrzania;
2. ograniczamy zużycie energii tam, gdzie jest to możliwe np. przez 
stosowanie listew zasilających z wyłącznikami;
3. segregujemy śmieci;
4. ograniczamy do minimum zużycie papieru do celów biurowych i stosujemy druk dwustronny;
5. drukujemy na makulaturze – wykorzystujemy ponownie kartki zadrukowane jednostronnie;
6. wybieramy w drukarkach opcję druku eko;
7. preferujemy elektroniczne podpisywanie dokumentów;
8. jeśli potrzebujemy usług kurierskich, korzystamy z usług kurierów rowerowych;
9. nasze czasopismo Notes na 6 tygodni
rozwożone jest do punktów dystrybucji w Warszawie rowerem cargo;
10. do niezbędnego minimum ograniczamy wykorzystywanie transportu samochodowego;
11. poruszamy się komunikacją miejską, rowerami i pieszo;
12. wykorzystujemy opakowania i koperty, w których otrzymujemy przesyłki do ponownych wysyłek;
13. w naszej Bęc księgarni internetowej jest opcja odbioru osobistego w księgarni przy ul. Mokotowskiej 65 w Warszawie;

I pamiętamy, że ekologizacja jest procesem! 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota