Wierząc w siłę sieci chętnie wchodzimy we współpracę z inicjatywami, osobami, instytucjami, podmiotami i organizacjami o zbliżonych celach do naszych. Jak nawiązać współpracę z Bęcem?

Projekty - partnerstwo

 • Myślicie o powierzeniu nam swojego projektu (sztuka, architektura, przestrzeń publiczna) do realizacji? Prześlijcie nam krótką informację o projekcie na adres: bec@beczmiana.pl z dopiskiem „PROJEKT”
 • Chcecie, żebyśmy byli Waszym partnerem przy realizacji projektu? Prosimy o wiadomość na adres: bec@beczmiana.pl z dopiskiem „PROJEKT”

Sponsorzy i mecenat

 • Chcielibyście wspierać prowadzoną przez nas działalność kulturalną? A może konkretne działania artystów, projektantów, architektów? Umożliwiać działania w przestrzeni publicznej, wspierać dotarcie kultury do jej uczestników?
 • A może moglibyście pomóc w wydawaniu publikacji prezentujących osiągnięcia najmłodszej generacji naukowców zajmujących się badaniem życia społecznego? A może chcielibyście wspierać badania współczesności poprzez umożliwienie ich przeprowadzenia?
 • Zobaczmy ile możemy zdziałać wspólnie. Na początek prosimy o kontakt mailowy z Bogną Świątkowską: bogna@beczmiana.pl

Promocja, reklama, patronaty

 • Wydawane przez nas od 2003 r. czasopismo „Notes na 6 tygodni” ukazuje się w nakładzie 1500 egz. i jest dystrybuowane na terenie całego kraju. Informując o najciekawszych wydarzeniach z kręgu kultury współczesnej tworzymy sieć wymiany wiedzy i informacji między środowiskiem twórczym a odbiorcami/uczestnikami kultury. Współpracujemy z wieloma placówkami (instytucjami, galeriami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami twórczymi) z całego kraju.
 • Skontaktuj się z nami jeśli chcesz poinformować naszych czytelników o organizowanym przez siebie, Twoją instytucję lub organizację wydarzeniu – chętnie dowie się o nim szefowa naszego działu „Orientuj się!” Joanna Glinkowska nn6t@beczmiana.pl
 • W celu wykupienia powierzchni reklamowej – za co będziemy ogromnie wdzięczni – napisz do nas na adres bogna@beczmiana.pl

Księgarnie

 • Księgarnie pragnące dodać do swojej oferty wydawane i dystrybuowane przez nas publikacje prosimy o kontakt z naszym działem dystrybucji: dystrybucja@beczmiana.pl

Dystrybucja

 • Prowadzimy księgarnie (stacjonarne i internetową) oraz zajmujemy się dystrybucją publikacji dotyczących kultury współczesnej. Współpracujemy z wieloma wydawcami oraz z licznymi księgarniami na terenie całego kraju. Prowadzimy także księgarnię internetową. Jeśli chcesz powierzyć nam książki do sprzedaży w naszych księgarniach wyślij w tej sprawie maila na adres: dystrybucja@beczmiana.pl
 • Jeśli wydajesz książki lub reprezentujesz instytucję prowadzącą działalność wydawniczą i chciałbyś/chciałabyś, abyśmy dystrybuowali także Wasze publikacje, skontaktuj się z bęcowym działem dystrybucji: dystrybucja@beczmiana.pl

Media

 • W sprawie materiałów prasowych, wywiadów i informacji promocyjnych dotyczących naszej działaności wydawniczej prosimy o kontakt z nami: bec@beczmiana.pl
 • W sprawie materiałów dotyczących innych projektów Bęca prosimy o kontakt z Bogną Świątkowską: bogna@beczmiana.pl
 • Można też dzwonić do Bęc biura: +48 22 827 64 62

Publikacja książek

 • Wydajemy publikacje dotyczące współczesności, charakteryzujące się nowatorskim ujęciem, interdyscyplinarnością, odkrywczością spostrzeżeń.
 • Autorów i autorki prosimy o przesyłanie propozycji za pośrednictwem formularza „Propozycja publikacji” na adres bec@beczmiana.pl
  Kolegium redakcyjne wydawnictwa spotyka się dwa razy w roku – w styczniu i czerwcu. Na propozycje nadesłane do końca grudnia odpowiemy pod koniec stycznia, na propozycje nadesłane do końca maja – w lipcu. Plan wydawniczy na dany rok zamykamy w styczniu. UWAGA: obecnie nie prowadzimy naboru.
 • Przyjmujemy zlecenia na tworzenie i projektowanie druków. Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem wydawniczym Bęc Zmiany: bec@beczmiana.pl z dopiskiem „Druk współpraca”.

Wolontariat / staż / praca

 • Wolontariat: nie stosujemy
 • Staż: osoby zainteresowane odbyciem stażu w Fundacji Bęc Zmiana prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (plik do pobrania) na bec@beczmiana.pl z dopiskiem STAŻ. UWAGA: obecnie nie prowadzimy naboru
 • Praca: osoby zainteresowane podjęciem pracy w Fundacji Bęc Zmiana prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (plik do pobrania) na bec@beczmiana.pl z dopiskiem PRACA. UWAGA: obecnie nie prowadzimy naboru

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota