Na bazie archiwów Fundacji Bęc Zmiana i zrealizowanych przez nas w latach 2002-2022 projektów w przestrzeni miejskiej, przygotowaliśmy zestaw scenariuszy warsztatów i zajęć edukacyjnych dotyczących roli sztuki i działań artystycznych dla rozwoju demokratycznej przestrzeni publicznej. Zachęcamy do wykorzystywania! W razie zainteresowania przeprowadzeniem przez nas takich warsztatów prosimy o kontakt.
Demokratyzacja przestrzeni publicznej przez sztukę

Działania sztuką w przestrzeni publicznej uczą nas jak działa obszar wspólny, wydobywają różnorodne potrzeby mieszkańców. Sztuka pozwala je nazwać i wprowadzić do debaty. Interwencja staje się prowotypem – prowokuje by prototypować najlepsze rozwiązania. Dlaczego to jest ważne? Jakie kompetencje buduje? Dlaczego warto realizować działania eksperymentujące z formami szerokiego uczestnictwa w odbiorze sztuki?

Projekt został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

 

O autorkach:

Scenariusze
Aleksandra Litorowicz – kulturoznawczyni, prezeska Fundacji Puszka, badaczka street artu i sztuki w przestrzeni publicznej. Twórczyni i koordynatorka pierwszego w Polsce portalu digitalizującego, opisującego oraz prezentującego warszawski street art i sztukę w przestrzeni publicznej (puszka.waw.pl). Koordynatorka ogólnopolskiego badania malarstwa monumentalnego, a także projektu edukacyjnego o sztuce w przestrzeni publicznej (sztukapubliczna.pl) Pomysłodawczyni Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA na najlepsze pomysły dla Warszawy przyszłości, a także kierowniczka oraz ekspertka w trzyletnim projekcie Place Warszawy (do odzyskania) www.placewarszawy.pl Autorka książki o subkulturze hipsterów. Współautorka wielu projektów badawczych. Wykłada na studiach podyplomowych „Miasta i metropolie. Studia miejskie” IBPP oraz w School of Ideas USWPS. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy

Projekt graficzny
Alina Lysachkova

Koordynacja
Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).

Kontakt
bec@beczmiana.pl

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota