Projekt poświęcony sztuce w przestrzeni publicznej. Wybór kilkunastu projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe, które miały znaczący wpływ na formułowanie oczekiwań wobec przestrzeni publicznych w polskich miastach w XXI wieku. W pierwszej odsłonie skupiliśmy się na działaniach zrealizowanych w Warszawie.
KULTURA XXI-WIECZNEJ WARSZAWY. ARCHIWUM ONLINE

Rozpoczynając pracę nad Archiwum wybraliśmy kilkanaście projektów kulturalnych, które naszym zdaniem najbardziej wpłynęły na debatę o tym czym ma być współczesna miejska przestrzeń wspólna i miały znaczący wpływ na formułowanie oczekiwań wobec przestrzeni publicznych w polskich miastach w XXI wieku. Skupiliśmy się na działaniach inicjowanych przez organizacje pozarządowe, dlatego brakuje tu takich znaczących dzieł jak np. akcja Bródno 2000 Pawła Altahmera, Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich/PalmaDotleniacz Joanny Rajkowskiej, czy Tęcza Julity Wójcik. One też pojawią się w Archiwum, ale chwilę później, zresztą są już dobrze udokumentowane, między innymi w zrealizowanym przez nas w ubiegłym roku podsumowaniu warsztatów Synchronizacja Sztuka i projektowanie łączą się! www.beczmiana.pl/synchro, a Palma ma nawet swoje własne archiwum działające w zasobach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Tym razem zależało nam na pokazaniu skuteczności takich organizacji, jak nasza, które dzięki współpracy ze środowiskami twórczymi i dzięki pozyskiwaniu dotacji ze środków publicznych na kulturę, są w stanie prototypować rozwiązania przestrzenne, testować nieoczywiste, wybiegające w przyszłość pomysły. Postulowany przez nas wspólny program dotacyjny Biura Kultury i Biura Architektury na takie właśnie projekty byłby świetnym narzędziem nie tylko przestrzennego rozwoju miasta.

Archiwum powstaje na bazie tekstów z wydawanego przez fundację Bęc Zmiana czasopisma „NN6T/Notes na 6 Tygodni”, które już od 20 lat opisuje polską kulturę współczesną. Na kanwie tych zasobów zapytaliśmy twórców i kuratorów, jak z dzisiejszej perspektywy oceniają swoje projekty, ich wpływ na miasto, cytujemy wypowiedzi z prasy, gromadzimy dostępną w sieci bibliografię. Chcemy, żeby historycy sztuki, samorządowcy, artyści, aktywiści, kuratorzy, studenci, architekci, urbaniści, dziennikarze i badacze mogli wygodnie korzystać ze zgromadzonych przez nas materiałów.
Czytajcie i korzystajcie!

Agnieszka Kowalska i Bogna Świątkowska

https://nn6t.pl/archiwum-kultury-xxi-wieku

Projekt strony: Michał Szota
Identyfikacja wizualna: Alina Lysachkova
Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota