Zakłócone rutyny

Celem badań empirycznych (części międzynarodowego projektu badawczego „Disrupted routines”) była odpowiedź na pytanie, jak społeczeństwo polskie postrzega i doświadcza kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie i jej następstwami (wzrost cen energii, niepewność dostaw oraz polityki oszczędnościowe). Tytułowy kryzys był zatem główną osią naszych rozważań, ale jako zjawisko społeczne silnie zakorzenione w codzienności, a więc związane z wysokimi cenami energii i ich konsekwencjami dla gospodarstw domowych. Współczesne zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł paliw, zmieniającą się sytuację na globalnych rynkach wywołaną wojną w Ukrainie traktowaliśmy tylko jako szerszy kontekst badań zogniskowanych na społecznej zaradności wobec konsekwencji tych globalnych zmian.

Publikacja ukazała się dzięki współpracy Fundacji Bęc Zmiana z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako część cyklu „Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie”

Pobierz raport w PDF: ZAKŁÓCONE RUTYNY. Raport z badań o życiu codziennym w kryzysie energetycznym


———————————————-
Polskie miasta tracą mieszkańców i zjawisko to jest często dyskutowane, zwłaszcza że w skali globalnej miasta raczej rosną i mieszkańców im przybywa. Jednak prowadzone w Polsce badania socjologiczne nie zwracały dotąd uwagi na zjawisko powrotów z przedmieść osób, które z różnych powodów, także w poszukiwaniu komfortu, zdecydowały się na nie wyprowadzić. Z jakich powodów ludzie zmieniają zdanie i porzucają to, co wydawało im się spełnieniem marzeń o komforcie? Badania przeprowadzone przez Katarzynę Kajdanek z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego pokazują, jak ciekawe i złożone jest słabo rozpoznane zjawisko powrotów do miast. Pokazują także, jak bardzo miejskość zyskuje na tytułowych „powrotnikach”, ludziach, którzy zdecydowali się porzucić życie na przedmieściach, świadomie wrócić do życia miejskiego. Dzięki ich rozczarowaniu suburbiami komfort miast definiowany jest na nowo.

Powrotnicy (Zakład Wydawniczy NOMOS, 2022) —> zamów książkę: sklep.beczmiana.pl

O projektowaniu przestrzeni uwzględniającej potrzeby wszystkich istot, o komforcie, który nie powstaje kosztem innych i o poszukiwaniu sposobów nazywania nowych zrównoważonych standardów, takich jak sprawiedliwość termiczna, rzemieślnicze mikroklimaty czy “produktywny rozpad” wspomagający obieg materii i regenerację przyrody, rozmawiamy z grupą projektową Centrala, czyli Małgorzatą Kuciewicz i Simone De Iacobis.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota