MIASTO W DZIAŁANIU. WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – DOBRO WSPÓLNE W EPOCE NOWOCZESNEJ

Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych rozwiązań? Książka Magdaleny Matysek-Imielińskiej w Serii kieszonkowej Bęc Zmiany
MIASTO W DZIAŁANIU. WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – DOBRO WSPÓLNE W EPOCE NOWOCZESNEJ

Jak dbać o dobro wspólne w społeczeństwie kapitalistycznym opartym na konkurencji? Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych rozwiązań? Jakie są granice eksperymentów społecznych? Pytania te, aktualne i dzisiaj, były stawiane przez twórców WSM założonej w 1921 r.

Książka składa się więc z trzech nakładających się warstw. Pierwsza z nich to opis powstania ewolucji projektu WSM, a jednocześnie przypomnienie ogromnego dorobku myśli lewicowej z okresu międzywojennego. Druga dotyczy koncepcji miasta, granic tworzenia wspólnoty miejskiej. Trzecia obejmuje zasadnicze kwestie nowoczesności, dotyka sporu o nowoczesność i o prawomocność sięgania po rozwiązania społeczne z tamtej epoki. Te trzy wątki splatają się w spójną narrację, która pozwala uświadomić sobie zawiłe kwestie związane z tematyką miejską.

Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, Uniwersytet SWPS (fragment recenzji)

O autorce:
Magdalena Matysek-Imielińska – kulturoznawczyni i socjolożka, pracuje jako adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się tradycją polskiej myśli humanistycznej, a także socjologią zaangażowaną i myślą krytyczną. W obszarze studiów miejskich zajmuje się tematyką miasta w działaniu oraz zaangażowanej architektury i urbanistyki polskiego modernizmu.

Książka do kupienia: beczmiana.pl/sklep
E-book: beczmiana.pl/sklep/ebook-Miasto-w-dzialaniu

ISBN: 978-83-62418-97-8
Projekt okładki: Magdalena Szewerniak
Publikacja we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim

honoraria, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji
16,22 zł
koszty druku i papieru
3,88 zł
koszty utrzymania książki w obiegu, transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja
3,44 zł
marża księgarń i hurtowni
27,62 zł
zysk przeznaczony na cele statutowe Fundacji Bęc Zmiana
4,08 zł
podatek 5% od ceny netto
2,76 zł
Razem
58 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota