Pomniki wychodzą na ulice. Premiera książki i debata

Dyskusja o pomnikach dotyczy nie tylko sposobów upamiętniania, ale także tego kto je stawia, w czyim imieniu, z czego, w jakim stylu oraz gdzie i w jakim celu.
Pomniki wychodzą na ulice. Premiera książki i debata
Fot. Justyna Chmielewska

Pomniki mają skomplikowany ładunek ideologiczny, który zmienia się w czasie. Poddane doraźnym politykom wywołują emocje, modyfikują pamięć. Decyzje o tym czyja figura zostaje postawiona na postumencie, komu należy się kamień, a kogo należy obrzucić już kamieniami, generują napięcia, a nawet bezprecedensowe decyzje administracyjne (jak w przypadku placu Piłsudskiego, który w wyniku bitwy o pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej został wyłączony spod zarządu Miasta Stołecznego Warszawy).

5.07.2018 g. 18:00
barStudio, pl. Defilad 1

Dyskusja o pomnikach dotyczy więc nie tylko sposobów upamiętniania, ale także tego kto je stawia, w czyim imieniu, z czego, w jakim stylu oraz gdzie i w jakim celu. Pisze o tym kulturoznawca Łukasz Zaremba w książce „Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej” wydanej właśnie przez Wydawnictwo Bęc Zmiana oraz Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski. Publikacja analizuje dominujący porządek wizualny, przygląda się konfliktom o obrazy: m.in. gestom usuwania pomników jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku i przyroście liczby pomników papieskich, przypominającym raczej model powielenia właściwy mediom cyfrowym niż ciężkim tradycyjnym monumentom.

Zaproszonych uczestników dyskusji łączy zawodowe zaangażowanie w problematykę projektowania krajobrazu miasta, krajobrazu pamięci historycznej, ochrony zabytków oraz naukowego rozpoznania znaczeń kulturowych przestrzeni miejskiej.

Kolejnym punktem do dyskusji jest rola pomników na placach, tego czy stanowią ich dominanty, czy tylko uzupełnienie, jaką rolę odgrywają w sposobie odczuwania przestrzeni miejskiej przez mieszkańców.

W dyskusji udział wezmą:
– Michał Krasucki – stołeczny konserwator zabytków
– Kinga Rybak – wykładowczyni w Katedrze Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
– Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
– Agnieszka Tarasiuk – główny kurator Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarnia
– Łukasz Zaremba – kulturoznawca, asystent w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusję poprowadzi Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Bęc Zmiana

Przy okazji spotkania będzie można zakupić książkę Łukasza Zaremby „Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej” (Wydawnictwo Bęc Zmiana), a także inne najnowsze publikacje o mieście, urbanistyce i przestrzeni publicznej:
www.beczmiana.pl/sklep

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana www.beczmiana.pl
Współpraca: Place Warszawy do odzyskania www.placewarszawy.pl
Fundacja Puszka www.puszka.waw.pl

Biogramy:
Michał Krasucki – stołeczny konserwator zabytków, historyk sztuki, autor publikacji o architekturze Warszawy, m.in „Warszawskie dziedzictwo postindustrialne” i „ŻOL. Ilustrowany atlas architektury Żoliborza”. Społecznik.

dr Kinga Rybak – architektka, urbanistka, wykładowczyni Katedry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczka konkursów zagranicznych i krajowych. Współautorka opracowań projektowych m.in. nowej dzielnicy Siekierki, wieżowca Srebrna Center, wielu osiedli mieszkaniowych. Jej zainteresowania naukowe to projektowanie krajobrazu miasta, standardy w projektowaniu, zielona architektura.

Adam Siwek – historyk sztuki, w latach 2007-2016 pracownik Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – naczelnik Wydziału Krajowego, obecnie dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.

Agnieszka Tarasiuk – kuratorka, absolwentka warszawskiej ASP (dyplom 1996) działająca na pograniczu sztuki i działalności społecznej. Organizowała nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne na Podlasiu, tworząc eksperymentalną przestrzeń dla sztuki w miejscach tak odległych od centrów kultury jak popegeerowskie wsie. W latach 2008 – 2011 była dyrektorką Domu Pracy Twórczej w Wigrach. Obecnie główna kuratorka Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Muzeum opiekuje się kolekcją ponad 6 tysięcy dzieł rzeźbiarskich, w której znajdują się projekty rzeźb monumentalnych i pomników. W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Tarasiuk realizuje projekt badawczo – wystawienniczy zatytułowany „POMNIK, Europa Środkowo – Wschodnia 1981 – 2018”.

dr Łukasz Zaremba – kulturoznawca, tłumacz, asystent w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”. Interesuje się naukami o obrazach i wizualności. Tłumaczył między innymi książki W.J.T. Mitchella, Nicholasa Mirzoeffa, Jonathana Crary’ego i Hito Steyerl. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Współredaktor podręcznika akademickiego „Antropologia kultury wizualnej” (2012). Współautor tomów „Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty i Spojrzenia” (2017). Książka „Obrazy wychodzą na ulice” ukazuje się w Serii wizualnej Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Bęc Zmiana.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota