Jak młodzi architekci odnajdują się w życiu zawodowym? Czy jesteście zadowoleni z formy i warunków pracy? Czy czujecie się częścią środowiska architektonicznego? Czy wcześniejsze wyobrażenia o zawodzie pokrywają się z rzeczywistością?
BADANIE ZAWODU ARCHITEKTA [ankieta]
SWISS-POL; wykłady (dla) architektów + przegląd portfolio (2016)

Bęc przygotowuje się do uruchomienia ogólnopolskich badań architektów – autorem pomysłu jest Maciej Frąckowiak, socjolog, współtwórca wielu projektów badawczych poświęconych miastu.
Rozpoczęliśmy już pilotaż badań we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzeni w Warszawie oraz Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.
Współpracujemy też z kwartalnikiem RZUT przygotowującym numer dotyczący zawodu architekta. Znajdą się w nim wyniki ankiety badającej jak powinności i realia zawodu architekta widzi/doświadcza młode pokolenie profesjonalistów będących na wczesnych etapach kariery zawodowej.
Weźcie udział, polecajcie znajomym! Ankieta ma charakter anonimowy i skierowana jest do osób które studiowały architekturę, ale nie ukończyły 35 roku życia.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota