Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez Fundację Bęc Zmiana oraz KAIROS SOCIETY
Autonomia finansowa NGO – Śniadanie & Gadanie
A jak autonomia fot. archiwum prywatne

Organizacje pozarządowe stoją dziś przed dużym wyzwaniem. Strumień środków publicznych i programów grantowych skoncentrowany jest na realizacji polityki obecnego rządu. To niebezpiecznie przesuwa organizacje pozarządowe w stronę organizacji rządowych, całkowicie zaburzając powody ich istnienia. Ta sytuacja wymusza poszukiwanie innych niż dotacje źródeł finansowych, które będą gwarantować stabilność działania i uniezależnią organizacje od instytucji zewnętrznych.

Odpowiedzią może być zmiana organizacji pozarządowych w prężnie działające przedsiębiorstwa społeczne. Nasz zespół przeprowadził badania mające na celu ocenę możliwości budowania i aplikowania nowych źródeł dochodu dla NGO. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety od ponad 70 organizacji z całego kraju. Pogłębiliśmy wiedzę z 10 organizacjami badaniem jakościowym przeprowadzonym z ich liderkami i liderami. To ostatecznie pozwoliło zbudować mapę problemu, na podstawie której chcemy zaprojektować usługę wspierającą wzniecanie modeli przedsiębiorczych w NGO. Usługę tą nazwaliśmy roboczo Fuel Finder. Obecnie powstaje jej kształt oraz mapa niezbędnych zasobów.

Transmisję live ze spotkania można obejrzeć  TUTAJ

KIM JESTEŚMY?
Założone w 2008 roku KAIROS SOCIETY skupia przedstawicieli świata biznesu, nauki i technologii z ponad 50 krajów świata. Przedsiębiorcy zgromadzeni w Kairos stworzyli takie produkty jak Freenome, FiscalNote, Periscope, Digital Genius, Vital Vio czy Nanoly. Do tej pory wspólnymi siłami Kairos Society udało się pozyskać ponad 600 mln dolarów finansowania i stworzyć fundusz dedykowany rozwojowi inicjatyw przedsiębiorczych. Misja Kairos Society to wspieranie realizacji projektów odpowiadających na największe globalne wyzwania społeczne. Wśród przedsiębiorców zgromadzonych w Kairos Society Poland są założyciele takich organizacji jak Gerere Fun for Good, Solace Housing, VR Peekaboo czy MusicON.

Fundacja Bęc Zmiana – działa od 2002 roku jako organizacja non for profit. Wspiera działania architektoniczne, artystyczne i badawcze. Zorganizowała dziesiątki wystaw, prezentacji, realizacji w przestrzeni publicznej, dyskusji, konferencji i konkursów dla twórców młodego pokolenia. Bęc działa jako inicjator interdyscyplinarnych wydarzeń, które angażują twórców między innymi w dziedzinie sztuki, architektury, projektowania, socjologii i ekonomii kultury. Większość swoich projektów realizuje w przestrzeni publicznej oraz w ramach prężnej działalności wydawniczej. Nasze działania i względna stabilność instytucjonalna możliwa jest dzięki działalności gospodarczej – prowadzeniu księgarń i dystrybucji książek wydawanych przez instytucje kultury.

Prezentacja wyników odbyła się 15.01.2018 podczas porannego spotkania w Marzycielach i Rzemieślnikach w Warszawie.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota