Konkurs na reportaż radiowy o architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcach
Słysz… architekturę!

Celem konkursu jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju nowej formy opowiadania o mieście, architekturze i jej twórcach. Tak jak ewoluuje nasze rozumienie przestrzeni oraz zmienia się myślenie architektów, tak i rozmowa o architekturze Warszawy powinna znaleźć nowe kanały i sposoby opisywania doświadczeń. Forma dźwiękowych opowieści przeżywa obecnie renesans, dlatego proponujemy otwarcie platformy spotkania architektury i dźwięku w wydaniu radiowego reportażu.

Brzmienie nowoczesnych budynków, historie zagospodarowania warszawskich przestrzeni, znikające budowle, odradzające się zabytki, tymczasowe lub trwałe wspólnoty związane z danym miejscem. Tematów jest wiele – liczymy na to, że form ich prezentacji również.

Reportaż radiowy należy rozumieć szeroko – jako rejestrację słowno-dźwiękową, podcast, audycję, kompozycję rozpisaną na miasto, itd. Zachęcamy do eksperymentowania z formą.

Warto przypomnieć i odnosić się do dziedzictwa radiowego reportażu, dokumentu i eksperymentu, do dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Radiowi twórcy od kilkudziesięciu lat tworzą utwory, które mogą stać się dla nas inspiracją. Wspaniałe przykłady radiowych reportaży znajdziemy np. w częściowo udostępnionych archiwach m.in. na stronie Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia:  https://www.polskieradio.pl/80/1002

Zwróćcie swoje mikrofony w stronę warszawskich placów budowy, zajrzyjcie do pracowni, w których opracowywane są koncepcje dla miasta, wsłuchajcie się w jego rytm, spróbujcie uchwycić dzisiejszą Warszawę w słowno-muzyczno-dźwiękowych utworach.

Regulamin konkursu do pobrania:
Regulamin_konkurs_reportaz_Slysz!

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.09.2020
Pula nagród: 10 000 PLN

Termin ogłoszenia wyników: do 30.09.2020

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Koordynatorka: Zuzanna Wilska zuzanna@beczmiana.pl  –> na ten adres prosimy przesyłać wszelkie pytania dotyczące konkursu

Konkurs został dofinansowany przez m.st. Warszawa

Partnerzy:

Najczęściej zadawane pytania

 

Co to jest reportaż radiowy?

Jest to rodzaj reportażu, więc formy opartej na autentycznym problemie lub wydarzeniu (w naszym konkursie tematem jest architektura współczesna). „Budulcem” jest tu dźwięk, skomponowany według autorskiej koncepcji autorki lub autora w historię, opowieść, obraz. Twórcy mogą do stworzenia swojego reportażu użyć zarówno słów, jak i dźwięków abstrakcyjnych lub konkretnych. Praca reporterki lub reportera polega na wyborze tematu, zebraniu materiałów, ich selekcji oraz skomponowaniu w całość poprzez montaż. (Definicja opracowana według artykułu M. Białek i A. Sekudewicz Wybrane przykłady z zakresu radiowej twórczości reportażowej w Polsce. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks/article/view/3009)

 

Co rozumiemy przez architekturę współczesną i jak definiujemy jej twórców?

Architektura współczesna jest tu rozumiana szeroko. Od spektakularnych miastotwórczych realizacji po tę „zwykłą” towarzyszącą nam codziennie. To architektura tworzona po 1989 roku, przez architektów, inwestorów, budowniczych, ludzkich i nieludzkich użytkowników. Widziana przez pryzmat materii, koncepcji, percepcji i jej relacji z otoczeniem.

(Polecamy spojrzeć na przykład do książki Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku, Jarosław Trybuś i Grzegorz Piątek, rozmawia Marcin Kwietowicz. 40 000 Malarzy, Warszawa 2012)

 

Co to znaczy „jakość techniczna nagrania i realizacji” i czemu jest kryterium konkursowym?

W tym kryterium chodzi nam o to, jak zostaną zebrane materiały. Nie określamy rodzaju sprzętu, którego Uczestnik lub Uczestniczka konkursu mają użyć, a to jak fonia będzie nagrana. Zarówno profesjonalnym dyktafonem, jak i tym, wbudowanym w telefon, można stworzyć precyzyjny reportaż radiowy, bez przypadkowych elementów: czyli bez zbędnych lub nieuzasadnionych dla konstrukcji wywodu dźwięków. Na przykład: szumów czy hałasów, które nie dotyczą wybranego tematu lub nie tworzą jego atmosfery.

 

Co to jest godło i czemu ma służyć?

Godło to pseudonim, którego użyje Uczestniczka lub Uczestnik w naszym konkursie. Dzięki niemu będziemy mogli zadbać o anonimowość wszystkich Uczestników i, co za tym idzie, bezstronność jury.

 

Czy można zgłaszać pracę zrobioną wspólnie z innymi osobami?

Tak.

 

Jak mamy się zgłosić jako zespół?

Każda członkini i każdy członek zespołu musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, gdzie wymieni w odpowiedniej rubryczce imiona i nazwiska współautorów. Dla przykładu, jeśli zespół składa się z czterech osób, wysyłają oni odpowiednio cztery formularze oraz jedną, wspólnie przygotowaną pracę pod wspólnym godłem.

 

Przykładowe tematy prac 

Brzmienie nowoczesnych budynków, historie zagospodarowania warszawskich przestrzeni, znikające budowle, odradzające się zabytki, tymczasowe lub trwałe wspólnoty związane z danym miejscem.

 

Jury konkursu

Aleksandra Kędziorek – Historyczka sztuki i architektury, kuratorka. Pracowała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacji Bęc Zmiana i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Prowadzi badania na temat polskiej architektury modernistycznej, którą promuje poprzez wystawy i publikacje w Polsce i na świecie. Była współkuratorką podróżującej wystawy Oskar Hansen. Forma Otwarta pokazywanej w Barcelonie, Porto, New Haven, Warszawie i Wilnie (2014-17); kuratorką domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie (2013-17); współredaktorką książek Oskar Hansen—Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics (z Łukaszem Rondudą, 2014) i Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus (z Katarzyną Uchowicz i Mają Wirkus, 2019). Publikuje m.in. w „Autoportrecie” i „Przekroju”. Stypendystka Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2017). Obecnie, wspólnie z Alicją Bielawską, Simonem De Iacobisem i Małgorzatą Kuciewicz, przygotowuje wystawę w pawilonie polskim na London Design Biennale (2021).

 

Aleksandra Łapkiewicz – Radiowiec, reportażystka. Autorka kilkudziesięciu audycji dokumentalnych poświęconych sztuce i historii najnowszej. Bohaterami jej audycji byli najwybitniejsi polscy artyści współcześni wśród nich Alina Szapocznikow, Andrzej Wróblewski, Franciszka i Stefan Themersonowie czy Jerzy Nowosielski. Współpracę z 2 Programem Polskiego Radia rozpoczęła po studiach w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim w 2003 r. O swojej twórczości opowiadali jej m.in. Wojciech Fangor, Zbigniew Makowski, Andrzej Strumiłło, Krzysztof Wodiczko, Józef Robakowski czy Wilhelm Sasnal. Wciąż zmaga się z tym jak w radiu opowiadać o sztuce. Wraz z Bogną Świątkowską współtworzy Bęc Radio, szukając nowych przestrzeni i formatów do rozmów o kulturze. Za reportaż o Julianie Antoniszu Jak działa artysta otrzymała w 2013 roku Stypendium im. Jacka Stwory, za audycję O obrazach i innych takich poświęconą Jerzemu Stajudzie nagrodę Srebrnego Melchiora a za opowieść o Michale Kokocie Z obłokami grałem w karty nagrodę im. Michała Jagodzińskiego na Festiwalu Grand PiK.

 

Jarosław Trybuś – historyk sztuki, krytyk architektury, kurator wystaw, wykładowca, autor między innymi Warszawy niezaistniałejPrzewodnika po warszawskich blokowiskach. Współkurator (z Grzegorzem Piątkiem) wystawy Hotel Polonia. Budynków życie po życiu w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji, nagrodzonej Złotym Lwem. Od 2012 r. zastępca dyrektora Muzeum Warszawy i kurator wystawy głównej Rzeczy warszawskie.

 

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota