Filozof Harry Lehmann analizuje zwrot, jaki dokonał się w muzyce w związku z jej digitalizacją.
Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki

Opis książki

Filozofia muzyki, podobnie jak filozofia sztuki w ogóle, nie jest zakorzenioną dyscypliną akademicką. Wyłania się raczej sporadycznie w pewnych historycznych okolicznościach, kiedy dochodzi do decydujących zmian w praktyce muzycznej i konieczne staje się określenie na nowo, czym jest muzyka. Tak było w przypadku symfonii, która ponad dwieście lat temu wykształciła się jako gatunek i zmieniła znaczenie muzyki instrumentalnej. Coś podobnego miało miejsce sto lat temu wraz z odejściem od tonalności, kiedy narodziła się idea Nowej Muzyki jako współczesnej muzyki artystycznej. Wydarzeniem, które dzisiaj kieruje zainteresowanie filozofii w stronę muzyki, jest rewolucja cyfrowa. Kwestionuje ona dominujący wzór autoopisu muzyki oraz jej rzeczywistą ambicję artystyczną. Rewolucja cyfrowa w Nowej Muzyce jest tematem niniejszej analizy muzycznofilozoficznej.

O autorze

Harry Lehmann – filozof, mieszka i pracuje w Berlinie. W swych pracach teoretycznych zajmuje się zjawiskami z pól estetyki, filozofii sztuki, filozofii, muzyki, teorii systemów i teorii społecznej. Autor artykułów krytycznych i esejów o sztuce współczesnej, literaturze i nowej muzyce.

Kup online

E-book: Virtualo | Amazon

Informacje wydawnicze

Harry Lehman: Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016
ISBN: 978–83–62418–60–2
ebook (EPUB, MOBI)

Tłumaczenie: Monika Pasiecznik
Projekt graficzny: Olek Modzelewski
Koordynacja: Ela Petruk

Cena: 21 zł

 

 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota