Architektura niezrównoważona to pierwsza wydana w Polsce publikacja opisująca środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich dekad.
Architektura niezrównoważona

Opis książki

Architektura niezrównoważona – zbiór tekstów pod redakcją Kacpra Pobłockiego i Bogny Świątkowskiej, podsumowujący tegoroczną edycję cyklu Synchronizacja – opisuje środowiskowe konsekwencje urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych decyzji z ostatnich dekad, a także polityczne i społeczne konsekwencje zmian w środowisku, w którym żyjemy.

Pojęcie niezrównoważenia pozwala przyjrzeć się obszarom ograniczenia wyobraźni architektów, urbanistów czy innych osób aktywnie (współ)tworzących przestrzeń, a równocześnie daje szansę szukania nowych, pożytecznych rozwiązań, które nie znają dotychczasowych granic. Niezrównoważenie rozumiane jest tu jako odejście od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych, od wszystkich praw i zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w budownictwie Pierwszego Świata, uformowanym wokół dominującej w XX wieku tradycji modernistycznej.

Na zbiór Architektura niezrównoważona składają się m.in. esej Naomi Klein poświęcony globalnemu ociepleniu, rozmowy z naczelnymi architektami europejskich miast: Jonim Babocim (Tirana), Kristiaanem Borretem (Bruksela) i Janem Christiansenem (Kopenhaga), fragmenty książki Thomasa Sievertsa Zwischenstadt („Międzymieście”), a także teksty: Emilii Kiecko o megastrukturach, Agaty Twardoch o niezrównoważonej urbanizacji, Macieja Kowalewskiego o architekturze cmentarzy czy Łukasza Drozdy o dyktaturze kierowców.

O redaktorach i autorach tekstów

Kacper Pobłocki – antropolog społeczny, pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz w Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a książka Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, której jest współautorem, otrzymała Nagrodę im. Jerzego Regulskiego za upowszechnianie idei ładu przestrzennego. Jest także autorem książki Kapitalizm. Historia krótkiego trwania (Bęc Zmiana, 2017).

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca „NN6T”. Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Członkini Zespołu ds. Polityk Lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury, a także Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

Autorzy tekstów: Joni Baboci, Kristiaan Borret, Łukasz Bukowiecki, Jan Christiansen, Christian Costa, Anna Cymer, Łukasz Drozda, Maciej  Frąckowiak, Pedro Gadanho, Emilia Kiecko, Naomi Klein, Maciej Kowalewski, Paweł Krzaczkowski, Małgorzata Kuciewicz/Simone De Iacobis, Łukasz Mazur, Maximilian Mendel, Marek Ostrowski, PARERGA, Kaja Pawełek, Thomas Sieverts, Neil Smith, Brian Stone, Agata Twardoch, Yasutaka Yoshimura, Piotr Żabicki oraz Adrianna Drozdowska, Justyna Kościńska, Mikołaj Lewicki, Kamila Momot, Mikołaj Przepiórkowski, Ewa Tomkowska, Kamil Trepka

Informacje wydawnicze

Architektura niezrównoważona, publikacja zbiorowa
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016
ISBN: 978-83-62418-66-4

Redakcja merytoryczna: Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska
Tłumaczenia: Katarzyna Banach, Anna Derelkowska-Misiuna, Agnes Monod-Gayraud, Izabela Suchan, Magda Szalewicz, REDDO Translations
Redakcja językowa i korekta: Agnieszka Radtke, Justyna Chmielewska
Projekt graficzny: Tomek Bersz
Skład: Tomek Bersz, Tomek Wróblewski
Koordynacja: Iga Kołodziej, Matylda Dobrowolska

Premiera: styczeń 2016
Publikacja bezpłatna

 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota