Biuro Usług Postartystycznych to jednostka funkcjonująca w ramach struktury Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana, której celem jest wspieranie działaniami artystycznymi ruchów społecznych i politycznych oraz wzmacnianie różnych form aktywizmu.
Biuro Usług Postartystycznych

Biuro Usług Postartystycznych

BUP wdraża strategie, wyobraźnie i narzędzia artystyczne poza muzeami i galeriami sztuki, wyprowadzając sztukę na ulice i wprowadzając ją do mediów. Związana z Biurem szeroka sieć artystek i twórców aktywnie uczestniczy w programach i działaniach przeciwko autorytaryzmowi, faszyzmowi, wspierających postawy demokratyczne, pro-LGBT+ oraz ekologiczne, testując inne metody protestu. Biuro dąży do wzmocnienia tego oddolnego ruchu, zarówno w jego bardziej spontanicznych, jak i auto-refleksyjnych formach.

Kompas Est-etyczny, rysunek: Maja Demska dla BUP

Metodologia pracy BUP opiera się na nawiązywaniu, podtrzymywaniu i rozwijaniu współpracy między artystami a działaczkami politycznymi i społecznymi. Biuro skupia się przede wszystkim na przeprowadzaniu artystycznych interwencji w przestrzeni publicznej, nawiązywaniu długofalowych sojuszy między artystkami i aktywistami oraz wdrażaniu artystycznej wyobraźni i praktyk w kontekście aktywistycznym i politycznym. BUP organizuje, wspiera i dokumentuje działania bezpośrednie; bierze udział w licznych demonstracjach i protestach; utrzymuje obecność w Internecie, publikując treści i raporty z działań; współpracuje z mediami i publicznymi instytucjami sztuki; tworzy internetowe archiwa i repozytoria wiedzy oraz organizuje spotkania, zjazdy i plenery.

Demonstracja Neoplastyczna

Biuro Usług Postartystycznych wsparło Demonstrację neoplastyczną!

Demonstracja neoplastyczna była częścią antywojennego pochodu Wiosna nasza – pożegnanie zimy, wyzysku i wojny, organizowanego m.in. przez Miasto Jest Nasze i Otwarty Jazdów. 20 marca, przeszedł on ulicami Warszawy stanowiąc wyraz poparcia dla wolnej Ukrainy i gest solidarności z ofiarami imperialistycznej polityki Rosji. Idea, jaka stoi za Demonstracją neoplastyczną skupia się na próbie zaszczepienia pozytywnego języka wizualnego za pomocą dobrze znanych narzędzi z obszaru sztuki i jej historii. Neoplastycyzm wraz ze swoją paletą opartą na kolorach podstawowych i geometrycznych podziałach powszechnie jest kojarzony jako symbol sztuki nowoczesnej – eleganckie dzieło sztuki, które doskonale wygląda na białej ścianie apartamentu lub galerii. Drogie i dalekie od zaangażowania społecznego. Jednak pomysł, który zrodził się ponad sto lat temu w głowie Pieta Mondriana i Theo van Doesburga (twórców i propagatorów neoplastycyzmu) był radykalnie inny. Neoplastycyzm był radykalnym głosem przeciwko tragizmowi życia i zgubnemu sentymentowi ku przeszłości – był próbą wprowadzenia harmonii i uczucia, spojrzeniem w przyszłość i możliwość zbudowania lepszego świata. Takiego, w którym wojny i imperia są przeszłością, za którą nikt nie tęskni.

Ponad sto lat później królikokaczki – członkinie i członkowie nieformalnego sojuszu pracujących w sztuce i kulturze, który stoi za Demonstracją neoplastyczną – wyprowadzają na ulice kilkadziesiąt dzieł inspirowanych Mondrianem i Doesburgiem. Przypominają o aktualności sztuki rodem z Międzywojnia, pamiętając o sile obrazów. Tak, jak o nich przypominał lwowianin Henryk Streng/Marek Włodarski, malując cykl Demonstracja obrazów w latach 30., w którym dzieła sztuki są nieodłączną częścią protestu przeciwko czemuś i zarazem w jakiejś sprawie. Podobnie do postaci namalowanych przez Strenga/Włodarskiego osoby uczestniczące w pochodzie Wiosna nasza zabierają ze sobą prace, banery i transparenty. Ascetyczna paleta realizacji, która opiera się na bieli, czerni i podstawowych kolorach (czerwieni, żółci i błękicie) to nie tylko odwołanie do neoplastycznych idei, ale również czytelny sygnał solidarności z osobami z Ukrainy, a także Białorusi.

Dzieła powstałe na okoliczność Demonstracji neoplastycznej posłużą nie tylko jako wizualna oprawa antywojennego przemarszu – po jego zakończeniu zostaną wymienione na darowizny na rzecz organizacji humanitarnych wspierających Ukrainę w obliczu putinowskiej agresji. Powstały we współpracy ze środowiskiem artystycznym z Białej Cerkwi, Charkowa, Czerwonogradu, Gdańska, Katowic, Kijowa, Krakowa, Lwowa, Poznania, Rejkiawiku, Torunia, Warszawy i Winnicy, a także – dzięki wkładowi uczennic i uczniów Liceum Plastycznego z Grudziądza. Koncepcja przenoszenia narzędzi sztuki do świata codziennego, która przyświeca organizatorom i organizatorkom Demonstracji neoplastycznej – królikokaczkom – to coś więcej, niż jałowe dyskusje na temat użyteczności sztuki. To kolejny rozdział historii solidarności, współpracy i oporu wobec agresji za pomocą niestandardowych, oddolnych narzędzi i kreatywności.

Demonstracja neoplastyczna. Zdjęcie: Monika Bryk


Demonstracja neoplastyczna. Zdjęcie: Monika Bryk


Demonstracja neoplastyczna. Zdjęcie: Monika Bryk


Demonstracja neoplastyczna. Zdjęcie: Monika Bryk


Demonstracja neoplastyczna. Zdjęcie: Monika Bryk


Demonstracja neoplastyczna. Zdjęcie: Monika Bryk

Biuro Usług Postartystycznych w podsumowaniach 2021 roku

Działania realizowane przez BUP w 2021 roku znalazły się w podsumowaniach najważniejszych artystycznych wydarzeń roku. W tekście dla magazynu SZUM Kuba Szreder wspomina postartystyczne działania w ramach pleneru OPOLNO 2071 oraz Marszu Gościnności. W swoim końcoworoczonym eseju dla SZUMu Stach Szabłowski pisze o Marszu Gościnności i zrealizowanym w jego ramach Pomniku drutu kolczastego Michała Frydrycha w kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Piotr Policht w podsumowaniu 2021 roku opublikowanym na portalu culture.pl zwraca uwagę na plener OPOLNO 2071, który interpretuje jako praktyczne narzędzie namysłu nad rolą sztuki wobec katastrofy klimatycznej.

Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole?

Celem projektu realizowanego od października 2021 do września 2022 roku przez Biuro Praktyk Postartystycznych jest stworzenie, promocja i dystrybucja publikacji, która będzie służyła edukatorom, pracownikom instytucji kultury i artystom jako zasób wiedzy i narzędzie budowania języka reagowania na przejawy przemocowych praktyk i dyskursów.
W ramach projektu Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole? zaprosimy także do uczestnictwa w warsztatach wspierających umiejętności m.in. rozpoznawania i reagowania na przemocowe dyskursy w najbliższym otoczeniu; popularyzujących wartości takich jak wolność sumienia i wypowiedzi (w tym wypowiedzi artystycznej), poszanowanie różnorodności postaw jako fundamenty demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz radzenie sobie w sytuacjach konfliktu wartości w najbliższym otoczeniu – zawodowym, rodzinnym czy instytucjonalnym.

Projekt rozpoczęło działanie w przestrzeni publicznej – akcja artystyczno-aktywistyczna Marsz Gościnności zrealizowana w dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2021.
Warsztaty i publikacja zaplanowane zostały na rok 2022.

Projekt „Jak rozmawiać o antyfaszyzmie przy wspólnym stole” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Marsz Gościnności

9-15.11.2021
www.marszgoscinnosci.pl

Nawet w listopadzie Polska może być inna. Klimatu nie zmienimy, ale zmienić można atmosferę. Wyobraźmy sobie, że zamiast marszu szowinistów, obłaskawianych milionowymi dotacjami, organizuje się marsz gościnności. Że Polska nie jest ksenofobicznym i homofobicznym krajem, naznaczonym nieprzepracowaną historią antysemityzmu i mizoginicznymi fantazjami. Że jest krainą otwartą, tolerancyjną i gościnną, a nawet przyzwoitą. Że tu udziela się schronienia potrzebującym, nie skazuje ich na śmierć z głodu, zimna i wyczerpania. Krajem, w którym szanuje się tych, którzy pomagają bliźnim, a nie tych, którzy ich biją i popychają. Krajem wolnym od naznaczania, szczucia i histerii.

Marsz Gościnności to platforma dla artystycznych wizji oraz hołd dla codziennych praktyk międzyludzkiej solidarności. Wydarzenie przyjęło formę rozciągniętego w czasie festiwalu idei, praktyk gościnności oraz marzeń o innej, otwartej i tolerancyjnej Polsce, zorganizowanego pomiędzy 9 i 15 listopada. Festiwal nie miał jednego miejsca, tak jak gościnność nie powinna mieć granic. Kulminacyjnym momentem działania był dzień 11 listopada, gdy osoby związane z Marszem wzięły udział antyfaszystowskim street party – największej w Polsce demonstracji wspólnego, społecznego, publicznego sprzeciwu wobec nienawistnych ksenofobicznych haseł podnoszonych w trakcie marszu niepodległości. Spektakularnym symbolem licznego, prouchodźczego Bloku Gościnności były złote flagi zrobione z koców termicznych, które zaproponowała Joanna Rajkowska.

Marsz Gościnności działał oddolnie, na zasadzie samoorganizującej się koalicji. Wziął w nim udział szereg różnego rodzaju podmiotów: grupy, instytucje i firmy, ruchy społeczne i NGOsy, aktywistki i aktywiści, artystki i artyści, edukatorki i edukatorzy, silne i słabi, obywatelki i obywatele, memiarze i youtuberki.  W ramach wspólnotowego festiwalu wyobraźni zebraliśmy propozycje działań i wszelkie formy twórczej wypowiedzi nagłaśniającej kryzys humanitarny na granicy, propagujące i praktykujące gościnność, podkreślające ludzki obowiązek niesienia i kultywowania pomocy. W sumie w ramach Marszu Gościnności odbyła się ponad 50 wydarzeń i działań: dyskusji, benefitów, wystaw, demonstracji, warsztatów, performansów, spotkań, koncertów. Artystki i aktywiści dzieli się także różnymi formami wypowiedzi: wyznaniami, wierszami, obrazami, zdjęciami, grafikami, memami, filmami, postaami, instastories, linkami czy tweetami, które były emitowane na kanale Marszu na Telegramie, który pełnił funkcję festiwalowej rozgłośni.

Marsz Gościnności i działania w jego ramach były omawiane w mediach m.in. w tekście Stacha Szabłowskiego w Przekroju oraz reportażu serwisu wyborcza.pl na temat antyfaszystowskiego street party 11 listopada 2021 roku.

Marsz Gościnności na corocznym antyfaszystowskim streetparty “Za wolność waszą i naszą”, Warszawa 11.11.2021. Zdjęcie: Michał Algebra.


Marsz Gościnności na corocznym antyfaszystowskim streetparty “Za wolność waszą i naszą”, Warszawa 11.11.2021. Zdjęcie: Rafał Milach.


Marsz Gościnności na corocznym antyfaszystowskim streetparty “Za wolność waszą i naszą”, Warszawa 11.11.2021. Zdjęcie: Rafał Milach.


Marsz Gościnności na corocznym antyfaszystowskim streetparty “Za wolność waszą i naszą”, Warszawa 11.11.2021. Zdjęcie: Rafał Milach.


“Wymiatanie” (rekonstrukcja działania Josepha Beuysa), Warszawa 2021. Zdjęcie: Grzegorz Wełnicki, RATS agency / APP.


Michał Frydrych, “Pomnik drutu kolczastego”, Warszawa 2021. Zdjęcie: Laura Ociepa.

Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071

Opolno, Zdrój 6-8 sierpnia 2021

W lipcu 1971 roku w Opolnie Zdroju, dawnej miejscowości uzdrowiskowej, graniczącej z odkrywką Kopalni Węgla Brunatnego Turów, odbył się pionierski, pierwszy w historii sztuki polskiej, ekologiczny plener artystyczny „Ziemia Zgorzelecka 1971: Nauka i sztuka w procesie ochrony naturalnego środowiska człowieka”. Sympozjum, w którym wzięły udział najważniejsze polskie artystki i artyści, naukowczynie, eksperci oraz przedstawiciele społeczności lokalnej mieszkańcy Opolna-Zdroju, górnicy, dyrekcja Kopalni wpisywało się w niezwykle żywą w latach 60. i 70. XX wieku tradycję plenerów artystycznych. Wydarzenie było w całości problematyce ekologicznej, stając się momentem założycielskim dla rodzącej się wtedy w polskim świecie twórczym świadomości środowiskowej. Bezpośrednia bliskość kopalni, elektrowni i industrialnego krajobrazu oraz program pleneru inspirowały artystki i artystów do tworzenia ekologicznych wypowiedzi artystycznych, a także prowadzenia dyskusji na temat relacji człowieka i środowiska.

W okrągłą, 50. rocznicę pierwszego polskiego, ekologicznego pleneru artystycznego, artystki i artyści ponownie odwiedzili Opolno-Zdrój. Podczas trzydniowego pleneru „Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071” grupa twórczyń, kuratorów, badaczek oraz przedstawicieli społeczności lokalnej powróciła do dyskusji i działań rozpoczętych w 1971 roku. Jednak tym razem, zamiast ostrzegać, snuć apokaliptyczne rozważania i komentować destrukcyjne zapędy gatunku homo sapiens, artystyczne narzędzia i twórcza wyobraźnia zostały uruchomione by wytworzyć wizję wspólnej, zielonej i sprawiedliwej przyszłości dla Opolna-Zdroju i całego regionu. Osią plenerowych działań była spekulatywna fikcja, w której odkrywka i elektrownia są już wspomnieniem dawno minionych czasów, a Opolno-Zdrój futurystycznym uzdrowiskiem i rekreacyjnym centrum rezydencji artystycznych. 

Plener z założenia wpisuje się w niezwykle istotną debatę dotycząca transformacji energetycznej i jej społecznych kosztów, która toczy się obecnie w Polsce. Na początku roku polski rząd wydał zgodę na przedłużenie funkcjonowania kopalni i elektrowni w Turowie oraz poszerzenie obszaru odkrywki. Oznacza to zniknięcie z powierzchni ziemi połowy pełnego zabytkowej architektury uzdrowiskowej Opolna-Zdroju; dalszą eskalację problemów i napięć trapiących lokalną społeczność (która od wielu lat cierpi z powodu trudnej sytuacji społecznej, ekologicznej i materialnej) oraz dalsze zanieczyszczanie środowiska i degradację krajobrazu. Kopalnia i elektrownia Turów znalazły się na ustach całej Europy, gdy czeski rząd zaskarżył tę decyzję w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Realizując działania w tym kontekście za pomocą twórczych metod i artystycznej wyobraźni zabraliśmy głos w dyskusji, w której jak w soczewce skupiają się kluczowe dla Polski i Europy problemy związane z kryzysem klimatycznym, sprawiedliwą transformacją i Europejskim Zielonym Ładem.

W ramach pleneru zrealizowaliśmy szereg działań, w tym m.in.:

-W czasie pleneru w Opolnie-Zdroju działała stanowiąca centrum wydarzeń kawiarenka artystyczna „Wypoczęty Kuracjusz”, którą opiekowały się dzieci z Opolna. Za kwiatek lub kamyk można było „kupić” napary ziołowe z lokalnych ziół, ciasta zrobione przez mieszkanki Opolna i pobliskiej Sieniawki, kawę i przekąski. Kawiarenka, zachęcająca do spotkania i rozmowy przestrzeń wspólna, wyróżniała się specjalnie zaprojektowaną identyfikacją graficzną, dekoracjami i relaksującą muzyką.

-W wybranych lokalizacjach zaprezentowaliśmy wydruki kolaży przedstawiających spekulatywne, futurystyczne wizje Opolna-Zdroju w 2071 roku. 

-Kolaże zostały także wydrukowane w formie pocztówek z roku 2071, które mieszkańcy mogli wypełnić w kawiarence i symbolicznie „wysłać” do siebie czy bliskich wiadomość z przyszłości.  Pocztówki zostały wypełnione przez wielu mieszkańców, którzy zawarli na nich niezwykle poruszające wypowiedzi oraz wspaniałe wizje zielonej, sprawiedliwej przyszłości Opolna-Zdroju.

-Plener symbolicznie otworzył przyjazd grupy „Tour de Zdrój”, czyli grupy artystek i artystów, która przyjechała rowerami do Opolna-Zdroju z Sokołowska, prosto z odbywającego się tam co roku artystycznego festiwalu „Konteksty”. Trasa „Tour de Zdrój” prowadziła przez Czechy i Niemcy, śladami rodu Oppeln – historycznych założycieli Opolna.

-W kawiarence odbyły się warsztaty z eksperymentalnego kiszenia, zorganizowane dla mieszkańców Opolna i okolic. Cieszyły się one ogromną popularnością, uczestnicy w trakcie kilku godzin zawekowali warzywa, owoce, jajka a nawet węgiel. Kilka słoików zostało przygotowanych specjalnie na 100. rocznicę pleneru – z ich otwarciem trzeba poczekać do roku 2071.

-Zrealizowaliśmy warsztaty fotograficzne dla dzieci, czyli tych osób, które będą mieszkały w Opolnie-Zdroju w 2071 roku i będą realnie kształtować przyszłość tego miejsca. Efektem warsztatów jest dokumentacja pleneru z perspektywy jego najmłodszych uczestników.

-Carbon-fit – w kawiarence odbyły się zajęcia „carbon fitu”, czyli crossfitu z użyciem brył węgla zamiast tradycyjnych, sportowych obciążników.

-„Drzewa energetyczne” – działanie rytualne poświęcone drzewom Opolna-Zdroju. W miejscowości do dziś pozostały szpalery zabytkowych drzew – przede wszystkim lip, sosen i kasztanów. Niektóre z nich pamiętają czasy międzywojennego uzdrowiska Bad Oppelsdorf – lokalna społeczność, we współpracy ze studentami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stara się o wpisanie ich na listę pomników przyrody, póki co niestety nieskutecznie. W ramach ceremonii drzewa zostały honorowymi uczestnikami pleneru „Opolno 2071” oraz symbolicznymi powiernikami marzeń mieszkańców Opolna-Zdroju. 

-W trakcie pleneru na jednym z drzew zawisła huśtawka dla dzieci. Została ona wykonana we współpracy z lokalnym rzeźbiarzem, z materiałów przemysłowych pozyskanych z kopalni.

-Plener symbolicznie zakończyła niedzielna parada w specjalnie przygotowanych strojach „kuracjuszy przyszłości”, wykonanych z wyjątkowych tkanin. Tkaniny zostały zafarbowane przez artystki naturalnymi metodami z użyciem roślin, ziół i owoców zebranych na opuszczonych działkach, pozostałych po domach wyburzonych przez powiększającą się kopalnię. Podczas wesołego korowodu wędrującego przez Opolno-Zdrój nieśliśmy rekwizyty z papier mache (owoce, globusy) oraz transparenty „Opolno to przyszłość”. 

-Ostatniego dnia pleneru nagraliśmy teledysk do „Kosmicznych traw” – ekologicznej rewii dziecięcej z połowy lat 80. wykonywanej przez zespół „Siódemka” domu kultury przy kopalni węgla w Knurowie. Opatrzone futurystyczną, syntezatorową muzyką „Kosmiczne trawy” opowiadają o złych dzieciach, które depczą trawy i niszczą środowisko. Trawy wznoszą lament, lament leci w kosmos i dociera do kosmicznych traw, które przylatują na ziemię i grożą dzieciakom, że wyślą je na Ganimedę, gdzie nic nie rośnie, jest sucho, gorąco i nie da się żyć.  Cała historia dąży do szczęśliwego finału, w którym dzieci naprawiają swoją relację z planetą i środowiskiem. Teledysk do wybranych fragmentów utworów nakręciliśmy na tle spektakularnego widoku kopalni i elektrowni Turów. Premiera materiału odbędzie się wkrótce.

Plener OPOLNO 2071 był omawiany w mediach artystycznych, ogólnopolskich i lokalnych m.in. w rozmowie w Dwutygodniku, podcaście magazynu SZUM, magazynie Malkontent, radiu RDC, Telewizji Bogatyniaportalu Zgorzelec.info. Anna Ptak, jedna z uczestniczek działania, opublikowała esej na temat pleneru w drukowanym wydaniu magazynu SZUM. Tekst i relacja wideo z pleneru w oko.press zostaną opublikowane wkrótce.

Plener „Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071” został zorganizowany przez Biuro Usług Postartystycznych we współpracy z przedstawicielkami i przedstawicielami społeczności Opolna-Zdroju, panią sołtys Anną Wilczyńską i Stowarzyszeniem na Trójstyku, oraz Muzeum Współczesnym Wrocław i Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w ramach obchodów 50. jubileuszu pleneru „Ziemia Zgorzelecka 1971”, które trwają od czerwca do października 2021 roku.

Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz


Plener Ziemia Zgorzelecka: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, 6-8 sierpnia 2021, Biuro Usług Postartystycznych, fot. Alicja Kochanowicz

Kontakt

Biuro Usług Postartystycznych
email: bup@beczmiana.pl

The Office for Postartistic Services

The Office for Postartistic Services is a unit functioning under the umbrella of Bęc Zmiana Foundation. It’s goal is to support art that actively engages with social and political movements, strengthening the progressive artistic activism that has recently emerged in Poland. The broad network of artists connected to the Office implement artistic strategies and tools beyond the art galleries, carry art out to the streets or feature it in the media to counter alt-right propaganda and contribute to the antiauthoritarian, antifascist, prodemocratic, pro-LGBT+, and ecological agendas by testing new, innovative methods of protest and action. The Office’s goal is to reinforce this bottom-up movement, both in its more spontaneous and self-reflective forms.

The Office’s working methodology is based around facilitating cooperation between artists and political and social activists. It primarily focuses on carrying out artistic interventions in public space, establishing long-term alliances between artists and activists as well as implementing artistic imagination and practices within activist and political context. The Office organizes, supports and documents direct actions; takes part in numerous demonstrations and protests; maintains a strong online presence by publishing content and reports; cooperates with media and public art institutions; creates online archives and repositories of knowledge; organizes regular meetings, assemblies and plein-airs.

The Neoplasticist Demonstration

The Office for Postartistic Services supported The Neoplasticist Demonstration!

The Neoplastic Demonstration is part of the anti-war march Wiosna nasza – pożegnanie zimy, wyzysku i wojny (Our Spring – Farewell to Winter, Exploitation and War), organised, among others, by Miasto Jest Nasze and Otwarty Jazdów. This Sunday, 20th of March, it will march through the streets of Warsaw in support of the free Ukraine and as a gesture of solidarity with the victims of Russia’s imperia-list politics. The idea behind the Neoplastic Demonstration focuses on an attempt to instill a positive visual language using well-known tools from the field of art and art history. Neoplasticism, with its pa-lette based on primary colors and geometric divisions, is commonly associated as a symbol of modern art – an elegant work of art that looks perfect on the white wall of a flat or gallery. Expensive and far from socially engaging. However, the idea conceived over a century ago by Piet Mondrian and Theo van Doesburg (the creators and promoters of Neoplasticism) was radically different. Neoplasticism was a radical voice against the tragedy of life and the pernicious sentiment towards the past – and an attempt to introduce harmony and affection, to look towards the future and the possibility of building a better world. One in which wars and empires are a thing of the past that no one longs for.

More than a hundred years later, the rabbit-ducks – members of the informal workers’ of art and culture alliance that stands behind the Neoplastic Demonstration – take to the streets with several dozen works inspired by Mondrian and van Doesburg. They remind us of the currency of art from the interwar period, remembering the power of images, just as the Lvov native Henryk Streng/Marek Włodarski reminded us of them when he painted the Demonstration of Paintings series in the 1930

The Neoplasticist Demonsration. Photo by Monika Bryk.


The Neoplasticist Demonsration. Photo by Monika Bryk.


The Neoplasticist Demonsration. Photo by Monika Bryk.


The Neoplasticist Demonsration. Photo by Monika Bryk.


The Neoplasticist Demonsration. Photo by Monika Bryk.


The Neoplasticist Demonsration. Photo by Monika Bryk.

s, in which works of art are an inseparable part of a protest against something and for a cause at the same time. Similarly to the figures painted by Streng/Włodarski, those taking part in Our Spring march take their works, banners and placards with them. The ascetic palette of the works, which is based on white, black and primary colours (red, yellow and blue), is not only a reference to neoplastic ideas, but also a clear signal of solidarity with people from Ukraine, as well as Belarus.

The works created for The Neoplastic Demonstration will not only serve as a visual setting for the anti-war march – after its conclusion they will be exchanged for donations to humanitarian organisations supporting Ukraine in the face of Putin’s aggression. They were created in cooperation with artists from the Bila Tserkva, Kharkiv, Chervonograd, Gdansk, Katowice, Kiev, Krakow, Lviv, Poznan, Reykjavik, Torun, Warsaw and Vinnitsa, and also thanks to the contribution of the students from the High School of Arts in Grudziadz. The concept of transferring the tools of art to the everyday world, which motivates the organisers of The Neoplastic Demonstration – rabbit-ducks – is something more than idle discussion about the usefulness of art. It is another chapter in the history of solidarity, cooperation and resistance to aggression through non-standard, grassroots tools and creativity.

 

How to Talk About Antifascism at a Family Dinner?

The aim of the project realized by the Office of Postartistic Services between October 2021 and September 2022 is to create, distribute and promote a publication which will serve as a source of knowledge and tool to construct a language for reacting to violent practices and discourses. The publication is directed to educators, culture workers and artists.

As part of the “How to Talk About Antifascism at a Family Dinner?” project we will also organize a series of workshops on recognizing and reacting to violent discourses; popularizing values such as freedom of conscience and speech (including freedom of artistic creation), respecting diversity of attitudes understood as a foundation of democracy and civil society as well as dealing with conflict in work, familial or institutional context.

The project was initiated by a direct action in public space – the March of Hospitality which culminated on November 11th 2021 – the National Independence Day. The workshops and publication are planned for 2022.

The project is funded from a grant from the Active Citizens Fund – Regional program funded by Iceland, Liechtenstein and Norway within the EEA grants.

The March of Hospitality

November 9th-15th, 2021

www.marszgoscinnosci.pl

Even in November another Poland is possible. We cannot change the climate, but we can alter the atmosphere. Let’s imagine for a while, that instead of a march of chauvinists, domesticated with public donations amounting to millions of zlotys, people organize a march of hospitality. Let’s imagine that Poland is not a xeno- and homophobic country, haunted by the hidden history of antisemitism and misogynistic phantasies. That Poland is an open, tolerant, hospitable and decent place. That here we help those in need, that we don’t sentence them to death from starvation, cold and exhaustion. That Poland is a country that respects those who help others, not those who beat and push them back. A country free from stigmatization, baits and hysteria.

The March of Hospitality, organized between November 9th and 15th,  was a platform for artistic visions and a tribute to everyday practices of human solidarity, a festival of ideas, practices of hospitality and dreams of another, open and tolerant Poland. The festival didn’t have one specific location, as hospitality should have no borders. The initiative culminated on November 11th when a number of people associated with the March – artists, activists, citizens – participated in the annual antifascist street party. The street party, organized under the slogan “For Your Freedom and Ours” is the largest demonstration in Poland opposing the hateful and xenophobic rhetoric of the Independence March (an annual far-right demonstration also organized on November 11th). The members of the Hospitality Bloc paraded the streets of Warsaw bearing golden flags made from thermal blankets – a pro-refugee symbol proposed by the artist Joanna Rajkowska.

The March of Hospitality was a grassroots initiative that operated as a self-organised coalition, formed by a number of different subjects: groups, institutions, companies, social movements, NGOs, activists, artists, educators, the strong and the weak, citizens, meme creators and youtubers. In the frame of the common festival of imagination we have gathered a lot of propositions, activities and artistic statements which highlighted the humanitarian crisis on the Polish border, popularized and practiced hospitality and underlined the human obligation to bring and cultivate help. Altogether in the frame of the March of Hospitality over 50 different events and activities – among them discussions, benefits, exhibitions, workshops, demonstrations, performances, meetings, concerts – were organized. Artists and activists shared a number of different works: confessions, poems, images, photos, graphics, memes, films, posts, instatories, links or tweets, which were broadcasted by the March’s channel on Telegram.

The March of Hospitality and activities carried out within the frame of the festival were covered in media, i.a. in the text by Stach Szabłowski published in Przekrój magazine and the report by wyborcza.pl news platform on the antifascist street party on November 11th 2021.

The March of Hospitality participating in the annual antifascist street party “For Your Freedom and Ours”, Warsaw, 11.11.2021. Photo by Michał Algebra.


The March of Hospitality participating in the annual antifascist street party “For Your Freedom and Ours”, Warsaw, 11.11.2021. Photo by Rafał Milach.


The March of Hospitality participating in the annual antifascist street party “For Your Freedom and Ours”, Warsaw, 11.11.2021. Photo by Rafał Milach.


The March of Hospitality participating in the annual antifascist street party “For Your Freedom and Ours”, Warsaw, 11.11.2021. Photo by Rafał Milach.


“Sweeping up” (after Joseph Beuys), Warsaw, 11.11.2021. Photo by Grzegorz Wełnicki, RATS agency / APP.


Michał Frydrych,“The Monument to the Barb Wire”, Warsaw 2021. Photo by Laura Ociepa.

The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071

Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021

In July 1971 in Opolno-Zdrój, a former spa town located at the edge of the infamous Turów coal mine, the first ecological artistic plein-air in the history of Polish art took place. The event was entitled “The Land of Zgorzelec 1971: Science and art in defense of the natural environment of man”. The symposium was attended by the most important polish artists of the time, scientists, experts as well as the representatives of the local community – inhabitants of Opolno-Zdrój, miners and managers of the mine. The meeting was one of the many artistic plein-airs of the 1960s and 70s. The theme of “The Land of Zgorzelec 1971” plein-air was ecology. The event played a crucial role in the development of environmental awareness among the arts community in Poland. The imminence of the mine, power plant and industrial landscape as well as the ecologically-focused program of the event inspired the participants to come up with environmentally-focused artworks and discuss the difficult relationship between humans and the environment.

On the 50th anniversary of the first Polish ecological artistic plein-air, artists returned to Opolno-Zdrój. During the three-day long symposium entitled “The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071” a group of artists, curators and researchers, together with the representatives of the local community continued the discussions and activities started in 1971. However, this time, instead of warning or speculating about the imminent apocalypse and commenting on the destructive drive of Homo sapiens species, artistic tools and creative imagination were used to generate a vision of a common, green and climate-just future for Opolno-Zdrój and the whole region. The theme of the plein-air was a speculative fiction in which the mine and power plant are just a vague memory of a distant past, while Opolno-Zdrój returns to its traditions and becomes a futuristic spa and a recreational arts residency center.

The main idea of the plein-air was to use art, science and research to take a stand in the ongoing debate on just transition in Poland and its social costs. In April 2021 the Polish government extended the license for Turów industrial complex and agreed to expand the mining area. The decision will result in the destruction of half of the town of Opolno-Zdrój. Many precious buildings, including 19th century spa facilities, will be demolished; the social tensions and problems of the local community will escalate and the local environment and landscape will be further destroyed. Recently, the Turów mine and power plant have become widely discussed in Europe when the Czech government brought a case against Poland in the Court of Justice of the European Union, accusing the mine of draining its water supplies. Working in this context we have mobilized creative tools and artistic imagination to take part in a discussion which highlights all of the key tensions and problems connected with the climate crisis, just transition and the European Green Deal.

During the OPOLNO 2071 plein-air we’ve realized a number of projects and activities.

-We opened a temporary artistic cafe named “Well-rested Bather”. The café, which also served as a center for all plein-air activities, was run by local children, who, in exchange for flowers and stones, were serving snacks, herb brews and cakes baked by women from Opolno-Zdrój. The café, with its relaxing music, spa-inspired graphic design, props and decorations, became the public space for meetings and discussion that the town lacks, 

-We exhibited printed collages depicting speculative visions for the future of Opolno-Zdrój, in various locations in the town

-We also printed the colleges as postcards from the year 2071. The inhabitants of Opolno-Zdrój were invited to fill out the postcards in the café, and send symbolic messages from the future to themselves and/or their families. Many people participated in the activity creating a collection of touching messages and beautiful visions for green, just future for Opolno-Zdrój.

-The plein-air was symbolically opened by the arrival of the “Tour de Zdrój” team – a group of artists who traveled to Opolno-Zdrój from Sokołowsko, straight from the annual “Contexts” art festival organized there. The route of the “Tour de Zdrój” lead through the Czech Republic and Germany, tracing the history of the Oppeln family – the historical founders of Opolno-Zdrój.

-We organized an experimental fermenting workshop in the café. The event, directed to the  local community, was highly popular – many people from Opolno-Zdrój and nearby towns participated. Together with the artists running the workshop, they spent half a day fermenting vegetables, fruits, eggs and even coal. A couple of jars were prepared especially for the 100th anniversary of the Opolno plein-air – they are to be opened in 2071.

-We carried out a photographic workshop for children from Opolno-Zdrój. We considered the youngest generation the most important target group of our activities, as they will be the ones to really live in the town in 2071 and shape its future. During the workshop the children created photo documentation of the plein-air activities from their own perspective.

-CarbonFit – we organized an open session of “carbon-fit” – an artistic version of CrossFit training in which we used lumps of coal as training accessories.  

-„Energetic trees” – we carried out a ritual performance dedicated to the trees of Opolno-Zdrój. In the town there are many beautiful, old trees – mostly lindens, pines and oaks. Some of them still remember the interwar period and the glorious days of Bad Oppelsdorf spa. The local community, together with the students from the Poznań University of Life Sciences, are trying to put them on the natural monuments list, however until now they haven’t succeeded. During the artistic ceremony the trees have been nominated as honorable participants of the Opolno 2071 plein-air and symbolic repositories of the dreams of the community of Opolno-Zdrój. 

-During the plein-air we installed a children’s swing on one of the trees. This useful artwork was created with the help of a local sculptor from scrap materials found in the mine. 

-The plein-air was symbolically closed with a ceremonial Sunday parade. We paraded the streets of Opolno-Zdrój wearing spa-inspired outfits, designed by artists and sewn from unique fabrics. The fabrics have been dyed using natural methods, utilizing plants, herbs and fruits collected on the abandoned lots. Many of the lots in Opolno-Zdrój are left empty after their owners were displaced and the houses demolished because of the expansion of the mining area. During our cheerful parade we carried props, such as fruits and globes, made from papier-mâché and banners with slogans such as “Opolno-Zdrój is the future”. 

-During the last day of the plein-air we shot a music video for the “Grasses from space” – a Polish ecological music show, originally written and produced in the mid 1980’s and performed by children of miners from a coal mine in Knurów. “Grasses from space” tells the story of children, who don’t respect the environment: they destroy earthly grasses which start lamenting their fate. The lament travels through cosmos and reaches the grasses from space who come to Earth to warn the children that if they don’t respect the environment they will be sent to Ganymede – a planet which is hot, dry and devoid of any life. The whole story ends with a happy finale, in which the children change their attitude towards the planet and the environment. We shot a video for the selected songs from the music show, using the spectacular views of the Turów mine and power plant as background. The music video will premiere soon. 

The plein-air was covered in Polish media, i.a. in one of the most important cultural magazines Dwutygodnik, podcast of the biggest Polish art magazine SZUM and fresh, young art outlet Malkontent, radio broadcasts, local TV and local online media. Anna Ptak, one of the participants, published an extended essay on the plein-air in the printed version of SZUM magazine. A text and a video report in oko.press are coming up.

“The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071” plein-air was organized by the Office for Postartistic Services, together with the representatives of the Opolno-Zdrój community – administrator Anna Wilczyńska and Na Trójstyku Association as well as Wrocław Contemporary Museum and Academy of Fine Arts in Wrocław. The event is a part of the program of celebrating the 50th anniversary of “The Land of Zgorzelec 1971” plein-air, lasting between June and October 2021.

 

The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.


The Land of Zgorzelec: OPOLNO 2071, Opolno-Zdrój, August 6th-8th 2021, Office for Postartistic Services. Photo by Alicja Kochanowicz.

Contact

Office for Postartistic Services
email: bup@beczmiana.pl

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota