Seria eksperymentów artystyczno – ekologiczno – egzystencjalnych nad brzegami Wisły. Artyści w swoich działaniach podali w wątpliwość sens spektakularnych strategii produkowania przestrzeni miejskiej i postawili na subtelną grę pomiędzy artystą a przestrzenią,  w której pracuje.
ZNIKNIJ NAD WISŁĄ – 2009

Artyści zaangażowani w projekt koncentrowali się na ważnym w obecnych czasach problemie zachowania równowagi pomiędzy kulturą a naturą, wychodząc od oczywistego założenia: im więcej cywilizacji – tym mniej przyrody. Uczestnicy przedsięwzięcia zaproponowali serię eksperymentów z procesami znikania, kamuflażu i niewidzialności.

Interesował ich przede wszystkim problem mimesis, czyli reprezentacji, który stawiany jest w sztuce od samych jej początków, ale zamiast analizy związku przedstawienia z tym, co przedstawiane, na warsztat wzięli dynamiczną wiązkę relacji łączących artystę i środowisko. Wewnętrzna dynamika tych relacji wyrzuca nas bowiem poza to, co podlega jednoznacznym klasyfikacjom.

czas: 11.08-25.09.2009
miejsce: Warszawa, okolice Wisły
produkcja: Bęc zmiana
więcej informacji: +TU

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota