O tym, czy zarządzanie ma do odegrania jakąś rolę – dzisiaj i w przyszłości, rozmawiają Zygmunt Bauman – jeden z największych myślicieli naszych czasów, architektka i wykładowczyni studiów miejskich Irena Bauman oraz dwoje badaczy zajmujących się organizacją i zarządzaniem: Jerzy Kociatkiewicz i Monika Kostera.
Zarządzanie w płynnej nowoczesności

Opis książki

Zarządzanie było jedną z sił napędowych ubiegłego wieku, jego idea i język wręcz skolonizowały większość instytucji, obszarów ludzkiej działalności i dziedzin życia – nawet tych, które do niedawna uważano za zupełnie niepoddające się takim zabiegom, jak sztuka, nauka czy twórczość. Jedne z nich zarządzanie wspierało, inne niszczyło, ale niewiele jest we współczesnym społeczeństwie sfer, na które nie miało żadnego wpływu.

Jakie znaczenie ma niemal wszechobecne i wszechwładne zarządzanie dzisiaj, w naszych niewesołych czasach, w trwającym obecnie stanie interregnum, który charakteryzuje narastające poczucie braku bezpieczeństwa i nadziei, gdy, paradoksalnie, pozornie wszechmocna siła zarządzania najwyraźniej nie działa? Czy zarządzanie ma do odegrania jakąś rolę – dzisiaj i w przyszłości? Czym może się stać i komu powinno służyć, gdy już minie czas interregnum i gdy zacznie się wyłaniać nowy, miejmy nadzieję bardziej ludzki system?

To kilka spośród kwestii omawianych w nowej, bardzo aktualnej książce Zarządzanie w płynnej nowoczesności, będącej zapisem rozmowy Zygmunta Baumana, jednego z największych myślicieli naszych czasów, architektki i wykładowczyni studiów miejskich Ireny Bauman oraz dwojga badaczy zajmujących się organizacją i zarządzaniem, Jerzego Kociatkiewicza i Moniki Kostery.

O autorach

Zygmunt Bauman – socjolog, filozof i eseista, profesor nauk humanistycznych, jeden z twórców pojęcia płynnej nowoczesności. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii na University of Leeds, od 1990 roku profesor emerytowany tej uczelni, był także członkiem Polskiej Akademii Nauk. Specjalizował się w teorii kultury. Napisał ponad 50 książek, z których najbardziej znane są Modernity and the Holocaust z 1989 roku (w Polsce wydana jako Nowoczesność i Zagłada w roku 1992) oraz Liquid Modernity z 2000 roku (Płynna nowoczesność, 2006). Koncepcję płynności rozwijał w kolejnych książkach poświęconych poszczególnym aspektom nowoczesności: Liquid Love: On the Fragility of Human Bonds (2003, po polsku wydana w tym samym roku jako Razem osobno), Liquid Life (2005, wydanie polskie: Płynne życie, 2007), Liquid Fear (2006, wydanie polskie: Płynny lęk, 2008), Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty (2006, wydanie polskie: Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, 2007) oraz Liquid Evil (z Leonidasem Donskisem). W ostatnich latach zajmował się między innymi kryzysem demokracji, walką z terroryzmem i kryzysem uchodźczym (w książce Strangers at our Door, czyli Obcy u naszych drzwi z 2016 roku).

Irena Bauman – profesor zrównoważonej urbanistyki na Uniwersytecie w Sheffield, kieruje biurem Bauman Lyons Architects. W swoich badaniach, bazujących na praktyce, koncentruje się na tym, jak architektura może pozytywnie wpływać na jakość życia i pomagać lokalnym społecznościom w łagodzeniu trudnych warunków społecznych, adaptacji i stawaniu się bardziej odpornym. Prowadzi badania mające na celu rozwinięcie koncepcji strategii przystosowania do zmian klimatu. Autorka książki How to be a Happy Architect (Jak być szczęśliwym architektem), proponującej wizję architektury bardziej wyczulonej na potrzeby społeczne. 

Jerzy Kociatkiewicz – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu SWPS. interesuje się doświadczaniem organizacyjnej codzienności, opowieściami w organizacjach i fantastyką w zderzeniu z zarządzaniem, angażuje się także w rozwijanie nowych, inspirowanych etnografią jakościowych metod badawczych. Pracuje na University of Sheffield i Uniwersytecie Humanistycznym SWPS. Jest autorem licznych artykułów w czasopismach naukowych, m.in. w „Organization Studies”, „British Journal of Management” i „Organization”, a w Polsce w „Problemach Zarządzania”. Razem z Moniką Kosterą współredagował książkę Liquid Organization, przedstawiającą wpływ idei Zygmunta Baumana na rozwój nauk o zarządzaniu.

Monika Kostera – profesor zwyczajna na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykłada także na uniwersytetach w Durham w Wielkiej Brytanii i Linneusza w Szwecji oraz gościnnie na kilku uczelniach brytyjskich. Opublikowała ponad 35 książek (autorskich i redagowanych) w dziedzinie nauk o organizacji i zarządzaniu nakładem. Jest również autorką artykułów w pismach takich jak „Organization Studies”, „Journal of Organizational Behavior Management” i „British Journal of Management”. Niedawno wydawnictwo Erbacce Press opublikowało tomik jej wierszy pt. Oneiropeia. Obszary jej aktualnych zainteresowań badawczych to przede wszystkim archetypy organizowania, etnografia organizacji, dezalienacja pracy i zarządzanie humanistyczne.

Informacje wydawnicze

Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera: Zarządzanie w płynnej nowoczesności
Fundacja Bęc Zmiana, 2017
ISBN: 978-83-62418-75-6
Liczba stron: 176, oprawa miękka

Tłumaczenie: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Redakcja językowa i korekta: Justyna Chmielewska, Urszula Drabińska
Projekt graficzny i skład: Anna Hegman, Grzegorz Laszuk
Redaktor prowadzący: Ela Petruk

Zamów: sklep.beczmiana.pl
Cena: 33 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota