Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej

Czy w Polsce jest dziś za dużo obrazów? Odpowiedź w książce Łukasza Zaremby!
Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej

Czy w Polsce jest dziś za dużo obrazów? Albo czy mnogość obrazów na naszych ekranach i ulicach świadczy o ich potędze? I jak opowiadać o obrazach w języku, który na ten temat mówił dotąd tak niewiele?

Obrazy wychodzą na ulice to próba rekonstrukcji dominującego porządku wizualnego dokonana w oparciu o analizę konfliktów o obrazy: usuwania pomników około 1989 roku, ataków na sztukę w galeriach około roku 2000 i sporu o „śmietnik wizualny” w jego najnowszej odsłonie. W momentach sporów o obrazy ujawnia się wielość opinii o nich – na co dzień niewypowiadanych, przeoczanych lub znaturalizowanych.

W najnowszej książce w serii wizualnej Fundacji Bęc Zmiana i Instytutu Kultury Polskiej UW Łukasz Zaremba wykorzystuje perspektywę studiów nad kulturą wizualną, by opowiedzieć o nieoczywistych formach zapełniających dziś polskie ulice: o bilbordach przekształcających się w krajobrazy, o świętych obrazkach zamieniających się w dzieła sztuki i ponownie w święte obrazki, o pomnikach zmieniających się w bilbordy, a także o obrazach tych pomników.

dr Łukasz Zaremba – kulturoznawca, tłumacz, asystent w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”. Interesuje się naukami o obrazach i wizualności. Tłumaczył między innymi książki W.J.T. Mitchella, Nicholasa Mirzoeffa, Jonathana Crary’ego i Hito Steyerl. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Współredaktor podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (2012). Współautor tomów Kultura wizualna w Polsce. FragmentySpojrzenia (2017). Książka Obrazy wychodzą na ulice ukazuje się w Serii wizualnej Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Bęc Zmiana.

Projekt okładki: Michał Szota
Praca na okładce: Piotr Uklański, bez tytułu (Ioannes Paulus PP.II Karol Wojtyła), 2004, Produkcja: Fundacja Open Art Projects, reprodukcja dzięki uprzejmości artysty

Książka do kupienia: beczmiana.pl/sklep

 

Honoraria (autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji)
7,03 zł
Koszty druku i papieru
8 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
4,92 zł
Marża księgarń i hurtowni
15 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
2 zł
Podatek 5%
1,85 zł
Razem
38,8 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota