Claire Bishop opisuje początki, rozwój i upadek sztuki społecznie zaangażowanej – od futuryzmu i dadaizmu, przez Międzynarodówkę Sytuacjonistyczną, po prace Thomasa Hirschhorna, Tanii Bruguery czy Pawła Althamera.
Sztuczne piekła

Opis książki

W książce Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni Claire Bishop opisuje początki, rozwój i upadek sztuki społecznie zaangażowanej – od futuryzmu i dadaizmu, przez Międzynarodówkę Sytuacjonistyczną, po prace Thomasa Hirschhorna, Tanii Bruguery czy Pawła Althamera. Szeroko dyskutowanemu tekstowi brytyjskiej krytyczki sztuki w polskim wydaniu towarzyszy wstęp Karola Sienkiewicza oraz posłowie Joanny Warszy.

Sztuczne piekła oferują budowanie połączeń pomiędzy awangardowym performansem i teatrem a kulturą obywatelską, ideami emancypacji, samoświadomości czy współodpowiedzialności. Efemeryczne działania zajmują w książce centralne miejsce, bowiem to one, w przeciwieństwie do materialnych form kultury wizualnej, są oparte na spotkaniu ludzi, mają na celu wywołanie emocji, poruszenia, stworzenie tymczasowej społeczności, pobudzenie energii” – z posłowia Joanny Warszy.

O autorce

Claire Bishop – profesor historii sztuki na City University of New York, krytyczka, autorka wielu publikacji na temat współczesnej sztuki zaangażowanej, m.in. Installation Art: A Critical History, Radical Museology, or, What’s Contemporary in Museums of Contemporary Art? czy Participation

Informacje wydawnicze

Claire Bishop: Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015
ISBN: 978-83-62418-45-9
Liczba stron: 504, oprawa miękka

Tłumaczenie: Jacek Staniszewski
Teksty: Karol Sienkiewicz, Joanna Warsza
Redakcja merytoryczna: Piotr Juskowiak
Redakcja językowa i korekta: Paulina Bieniek
Projekt graficzny i skład: Grzegorz Laszuk, Anna Hegman
Koordynacja: Ela Petruk

Cena: 39 zł

Kup online

Papier: sklep.beczmiana.pl

Prasa

Dorota Jarecka, „Gazeta Wyborcza”: Czy sztuka może coś zmienić? Tylko, jeśli wkurza i prowokuje
Anna Marjankowska, „Znak”: Partycypacja: od współpracy do projektu
Agata Pyzik, „Widok”: Partycypacja na peryferiach
Magda Szalewicz, „Notes na 6 tygodni”: Ćwiczenia z choreografii społecznej
Iwo Zmyślony, „Dwutygodnik”: Lekkie rozczarowanie. Rozmowa z Claire Bishop

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota