O dostępnych, tanich, wygodnych mieszkaniach i możliwych scenariuszach rozwoju budownictwa mieszkaniowego na przykładzie dobrych praktyk z różnych krajów świata pisze Agata Twardoch, promotorka kooperatyw mieszkaniowych, cohousingu i idei prawa do mieszkania
System do mieszkania

Kto nie chciałby mieszkać wygodnie, nie przepłacić za mieszkanie, mieć przyjaźnie zaprojektowane i urządzone otoczenie swojego domu? Niby nikt, a jednak mieszkania tanie i wygodne to w Polsce temat ciągle w opracowaniu.

Fot. Justyna Chmielewska

System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego Agaty Twardoch to książka napisana przez praktykującą architektkę. Publikacja stanowiąca bogaty zasób wiedzy o najciekawszych realizacjach z obszaru alternatywnego wobec rynku deweloperskiego budownictwa mieszkaniowego, szczegółowo analizuje dobre i wciąż wymagające ulepszeń strony oddolnej mieszkaniówki.
Pozycja ukazała się w Serii z Mapą, która prezentuje dorobek najmłodszego pokolenia polskich badaczy problematyki miejskiej, urbanistycznej i architektonicznej.

Od angielskich Miast Ogrodów Jutra przez Jednostkę Marsylską, po mikromieszkania w Nowym Jorku, od hoteli robotniczych przez akademiki po Airbnb, od kooperatyw przez spółdzielnie mieszkaniowe do cohousingu – sposobów zamieszkania jest znacznie więcej niż dom na przedmieściach i apartament na kredyt. Najciekawsze idee mieszkaniowe od początku związane są z systemami polityki mieszkaniowej. Dostępne budownictwo mieszkaniowe to zagadnienie ważne nie tylko dla polityków i architektów, nie jest skierowane tylko do osób najuboższych, a polityka mieszkaniowa nie polega na rozdawnictwie i dysponuje wieloma pozafinansowymi narzędziami. Najwyższy czas zmienić sposób rozmowy o mieszkalnictwie.
dr inż. arch. Agata Twardoch, fragment wstępu

 Dyskusja o kwestii mieszkaniowej − wobec powszechnego problemu ilości, jakości i dostępności mieszkań w obliczu zmieniających się stylów życia, modeli zamieszkiwania i struktury gospodarstw domowych − wymaga dziś „przewietrzenia” poglądów i wyznaczenia nowych horyzontów. Publikacja jest lekturą obowiązkową dla osób zawodowo zajmujących się mieszkalnictwem. Można się z nią nie zgadzać, ale nie można jej nie znać – wnosi ożywczy, merytoryczny głos, podający w wątpliwość utarte poglądy i schematy myślowe.
dr hab. inż. arch. Robert Idem, fragment recenzji

O autorce:
dr inż. arch. Agata Twardoch – architektka i urbanistka związana z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich. Współprowadzi pracownię projektową 44STO. Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza. Promotorka kooperatyw mieszkaniowych, cohousingu i idei prawa do mieszkania.

Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana
Partnerzy wydania: Politechnika Śląska, PFR Nieruchomości
Książka współfinansowana z rektorskiego grantu habilitacyjnego Politechniki Śląskiej 01/010/RGH18/0035
ISBN 978-83-66082-03-8
Projekt okładki: Grzegorz Laszuk / Książki i strony
Patronat medialny:

Profil książki na FB: www.facebook.com/SystemDoMieszkaniaAgataTwardoch/ 

honoraria, autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynacja produkcji
10,31 zł
koszty druku i papieru
5,67 zł
koszty utrzymania książki w obiegu, transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja
4,64 zł
marża księgarń i hurtowni
37,62 zł
zysk przeznaczony na realizację celów statutowych fundacji Bęc Zmiana
17 zł
podatek 5% vat
3,76 zł
cena
79 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota