Na których warszawskich placach odnajdziemy wzmacnianie natury, a gdzie bionikę, biomimetykę, odwołania biologiczne, sztuczną naturę, geomimetyzm, architekturę dla zwierząt czy konstrukcje animalne?
Secondo natura – spacer po ekosystemie placów Warszawy
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 44-39-3

Podczas spaceru będziemy pobudzać wyobraźnię okołoprzyrodniczą na placach Warszawy. Prowadzący Malgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis wychodzą z założenia, że architektura zawsze jest częścią natury. Razem z kuratorką Anną Ptak w Pawilonie Polskim na 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji stworzyli projekt „Amplifikacja natury”, traktujący architekturę jako część procesów zachodzących w skali planety. Jaka jest seconda natura warszawskich placów? Gdzie odnajdziemy wzmacnianie natury, a gdzie bionikę, biomimetykę, odwołania biologiczne, sztuczną naturę, geomimetyzm, architekturę dla zwierząt czy konstrukcje animalne?

4.07.2018 g. 18:00
wstęp wolny, zbiórka przed wybiegiem dla niedźwiedzi w parku Praskim

Simone De Iacobis oraz Małgorzata Kuciewicz z grupy Centrala tworzą projekty architektoniczne, artystyczne i badawcze w oparciu o rekonstrukcję śmiałych idei z XX wieku. Wiele inicjatyw CENTRALI to udane próby wywołania dyskusji społecznej na temat ochrony i rewitalizacji dziedzictwa awangardy modernistycznej. Akcje i publikacje CENTRALI służą pobudzeniu refleksji nad przestrzenią miast oraz wzmacniają wizerunek Warszawy jako miasta anegdoty i eksperymentu. Dzięki współpracy z instytucjami kultury oraz zaangażowaniu w działania edukacyjne ich inicjatywy wpływają na to, jak miasto jest rozumiane i używane oraz w jakim kierunku podążają decyzje dotyczące jego przekształceń. CENTRALA otrzymała nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach, m.in. pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie koncepcyjnym Ctrl+Space na projekt rewitalizacji Warszawianki. Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis są współtwórcami wystawy „Amplifikacja natury” prezentowanej na tegorocznej 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury — La Biennale di Venezia.

O projekcie:
Place Warszawy (do odzyskania)” to trzyletni projekt badawczy prowadzony przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacja Bęc Zmiana. Polega on na wszechstronnym badaniu placów, ich historii, obecnej kondycji, potencjałów i słabych stron, a w efekcie ma prowadzić do włączenia ich do debaty o mieście, a także ożywienia jako przestrzeni publicznych. Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.

www.placewarszawy.pl

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota