Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL

Książka Emilii Kiecko odpowiada na pytanie jak architekci i urbaniści w czasach PRL wyobrażali sobie miasta przyszłości.
Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL

Jak architekci i urbaniści w czasach PRL wyobrażali sobie miasta przyszłości?

Książka, będąca pierwszym tak obszernym studium polskiej architektury i urbanistyki „jutra”, prezentuje projekty z lat 60. i 70. XX wieku. Wyjątkowe i niepublikowane wcześniej materiały archiwalne pokazują szeroki wybór znanych i zupełnie zapomnianych projektów, takich jak „miasta wstęgowe” Włodzimierza Gruszczyńskiego, futurologiczne jednostki mieszkalne Jana Głuszaka „Dagaramy”, Linearny System Ciągły Oskara Hansena, „zespoły wieżowo-mostowe” Wiesława Nowaka czy projekt „Terra X” Stefana Müllera.

dr Emilia Kiecko – historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki (2015) oraz konkursu grantowego Narodowego Centrum Nauki „FUGA 5” (2016). Zajmuje się teorią architektury i urbanistyki XX wieku oraz utopiami architektonicznymi.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Książka do kupienia: beczmiana.pl/sklep

Honoraria (autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji)
22,11 zł
Koszty druku i papieru
16,1 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
4,17 zł
Marża księgarń i hurtowni
42,38 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
0 zł
Podatek 5%
4,24 zł
Razem
89 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota