Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa; książka Łukasza Biskupskiego
Prosto z ulicy

Książka na przykładzie street artu pokazuje, co dzieje się ze sztukami wizualnymi w czasach, kiedy hierarchie wartości artystycznej i rynkowej kształtowane są w znacznym stopniu w mediach społecznościowych. Rozwój internetu zmienił relacje w sferze wytwarzania treści medialnych zmonopolizowanej wcześniej przez duże podmioty. Nowe kanały rozpowszechniania treści kulturowych, zwłaszcza blogi i media społecznościowe, w pewnym sensie umożliwiały ominięcie tradycyjnych depozytariuszy wartości kulturowej, w ich obrębie tworzyły się hierarchie wartości, nowe sieci powiązań i nowe kategorie pośredników, sprawiły, że szybciej podejmuje się działalność profesjonalną. Medioznawcy nazywają to kulturą uczestnictwa. Wpływa to też na inne sfery rzeczywistości społecznej, w tym sztuki wizualne. Praktyki łączone ze street artem zwiastują podobną zmianę stosunków władzy w innej sferze produkcji kulturalnej – w sztukach wizualnych. Autor, odwołując się do socjologicznego pojęcia „obiegu”, przekonuje, że street art stanowi nowy – „popularny” – społeczny obieg artystyczny silnie powiązany z realiami kultury uczestnictwa.

dr Łukasz Biskupski – adiunkt w katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki „Fuga”. Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i kulturoznawczych studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Współzałożyciel i członek Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie. Zajmuje się przemianami kultury wizualnej, a także historią kina i kultury popularnej. Opublikował między innymi książkę Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi (2013) oraz Kinofilia zaangażowana. Stowarzyszenie Miłośników Filmu Artystycznego „Start” i upowszechnianie kultury filmowej w latach 30. XX w. (2017). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat Nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki dotyczącą współczesności.

*Obniżenie kosztów produkcji książki było możliwe dzięki pokryciu honorariów z dotacji partnera publikacji, Uniwersytetu SWPS.

Książka do kupienia: beczmiana.pl/sklep

Cena

Honoraria (autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji)
3,33 zł
Koszty druku i papieru
7,08 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
5 zł
Marża księgarń i hurtowni
16,66 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
1,25 zł
Podatek 5%
1,67 zł
Razem
34,99 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota