Badanie interdyscyplinarne dotyczące współczesnych potencjałów przestrzeni publicznej na przykładzie wybranych placów warszawskich
Place Warszawy (do odzyskania) 2017-2019

Place miejskie jako miejsca spotkań wielu różnych środowisk z założenia powinny łączyć. Projekt ma zadanie sieciować, tworzyć platformę współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji oraz firm, które chciałyby się zaangażować na rzecz tworzenia lepszej, przyjaźniejszej przestrzeni spotkań, wymiany i innych form życia społecznego. Koalicja warszawskich placów do odzyskania ma przeciwdziałać temu, by place były jedynie przestrzeniami tranzytowymi, a sprzyjać, by stały się wysokiej jakości przestrzenią publiczną.

Place Warszawy, 30 placów poddanych badaniu, 2017

„Place Warszawy (do odzyskania)” to trzyletni projekt badawczy zainicjowany przez dwie fundacje: Puszka [1] i Bęc Zmiana. Dofinansowane przez m.st. Warszawa działanie polega na wszechstronnym badaniu placów, ich potencjałów i słabych stron. Efektem ma być przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwych do wprowadzenia w życie rozwiązań.
www.placewarszawy.pl

[1] Fundacja Puszka od 2010 roku bada i utrwala street art i sztukę w przestrzeni publicznej, co można zobaczyć na portalach puszka.waw.pl oraz sztukapubliczna.pl. Jest organizatorem pięciu edycji Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA na najlepszy projekt dla Warszawy przyszłości (futuwawa.pl) oraz rewizji utopii na warszawskich osiedlach mieszkaniowych (reutopie.futuwawa.pl). Wydaje publikacje, prowadzi wykłady i warsztaty.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota