Projekt badawczy dotyczący potencjału przestrzeni otaczających instytucje kultury. Celem projektu jest zbadanie obecnie dostępnych kulturze przestrzeni, określenie możliwości wykorzystania ich do działań powiększających dostępność instytucji, zwiększanie widoczności ich działań w przestrzeni publicznej, powiększanie wpływu, jaki wywierają na budowanie debaty publicznej. W 2021 r. badamy Mazowsze.
Place. Powiększenie

 

Powiększenie, działanie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, rekomendacje, projekt graficzny Karol Koszniec na podstawie projektu Karoliny Kwiatkowskiej, Fundacja Bęc Zmiana 2021

Przestrzenie publiczne wokół instytucji kultury tworzą miejsca spotkań, ale mają też zdolność – nie zawsze w pełni wykorzystywaną – budowania koalicji na rzecz równościowych, dobrze zaprojektowanych, wrażliwych na potrzeby wszystkich użytkowników, przestrzeni społecznych. Mogą umożliwiać codzienny kontakt ze sztuką i kulturą odbiorcom o zróżnicowanych gustach i kompetencjach – co jest istotne zwłaszcza w czasie pandemii. Mogą również być miejscami bezinteresownej wymiany, wzajemnych inspiracji, oddolnych inicjatyw, a tym samym – ostoją wartości demokratycznych, wpływając pozytywnie na społeczną inkluzję, a w końcu na znaczenie i popularność instytucji.

W ramach projektu Powiększenie badaliśmy w tym roku „powiększający” potencjał placów przed instytucjami kultury na Mazowszu, które poprosiliśmy o wypełnienie ankiet analizujących stan otaczających je przestrzeni.

Przeprowadziliśmy także dwa warsztaty – w lipcu z architektami/tkami w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu we współpracy z Survivalem Budowlanym SPOT i we wrześniu w ramach Konwentu Animatorów Kultury w Siedlcach z osobami pracującymi w instytucjach kultury.

Warsztaty w MCSW Elektrownia w Radomiu, fot. https://www.facebook.com/inicjatywaspot

 

Powiększenie opiera się na wiedzy, doświadczeniach oraz rekomendacjach projektu Place do odzyskania realizowanego w Warszawie w latach 2017-2019 przez fundacje Puszka i Bęc Zmiana. Powiększenie jest realizowane w ramach programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 2021” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Więcej na stronie projektu: https://beczmiana.pl/powiekszenie/

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota