Wiedza i wyobraźnia, czyli podejście badawcze i praktyki artystyczne jako narzędzia diagnozy jakości użytkowej przestrzeni placów miejskich (na podstawie placów Warszawy)
Place. Instrukcja użycia

fot. Justyna Chmielewska

Publikacja ukazała się jako podsumowanie wystawy Place. Instrukcja użycia podsumowującej trzyletni projekt badawczy Place Warszawy (do odzyskania), prowadzony przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana i współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. placewarszawy.pl

Wystawa prezentowana była 28.06 – 22.09.2019 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury. Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa. Realizacja: Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Puszka

Publikacja jest bezpłatna. W wersji drukowanej dostępna jest w galerio-księgarni Bęc Zmiany przy ul. Mokotowskiej 65 w Warszawie oraz w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury.
Projekt graficzny: Tomek Bersz

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota