Wywiady o czasach PRL z wybitnymi polskimi artystami i aktywistami przeprowadziła Agnieszka Sosnowska
PERFORMANS OPORU

Książka Performans oporu ma formę historii mówionej, czyli opiera się na osobistych przeżyciach i opiniach mówiących. To seria wywiadów o czasach PRL z wybitnymi polskimi artystami i aktywistami. Rozmowy te niejednokrotnie rzucają nowe światło na akcje przeprowadzane przed laty, problematyzują pojęcie performansu oporu oraz stawiają pytania o możliwości tworzenia sztuki zaangażowanej i sens radykalnych gestów w czasach PRL i dzisiaj.

Agnieszka Sosnowska – kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, badaczka związana z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła doktorat. Absolwentka wiedzy o kulturze oraz filozofii na UW. Zajmuje się praktykami artystycznymi na styku sztuk performatywnych i wizualnych, a także współczesnymi teoriami dotyczącymi filozofii teatru i performatywności.

Książka do kupienia: beczmiana.pl/sklep

Honoraria (autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji)
6,58 zł
Koszty druku i papieru
9 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
2,02 zł
Marża księgarń i hurtowni
17,59 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
1 zł
Podatek 5% od ceny netto
1,81 zł
Razem
38 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota