Jak dotrzeć z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek bibliotek? Znamy najciekawsze pomysły!
6 pomysłów na biblio-łączniki

Biblioteki są najczęściej odwiedzanymi instytucjami kultury. Wspólne księgozbiory łączą czytelników i czytelniczki w różnym wieku i o różnych gustach i upodobaniach. Jak skutecznie dotrzeć do nich z informacją kulturalną, uwzględniając nawyki czytelnicze oraz codzienny rytm pracy bibliotek? Zapytaliśmy o to w open callu na biblio-łączniki czyli działania mające duży potencjał połączenia czytelników z innymi niż biblioteki instytucjami kultury.

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Otrzymaliśmy ich 15. Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojek – dyrektorka Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Jakub Supera – pomysłodawca akcji, Bogna Świątkowska – redaktorka naczelna „Notesu na 6 tygodni”, wybrał sześć najciekawszych pomysłów. Są to propozycje: Magdaleny Chmiel, Moniki Krysztofińskiej, Katarzyny Mirek, Kamila Pawelaka, Mateusza Wojcieszaka, Szymona Zakrzewskiego. Gratulujemy!

Z autorkami i autorami wyróżnionych propozycji skontaktujemy się w celu przedyskutowania możliwości realizacji przedstawionych pomysłów. Publikacja wyników nastąpi w #117 „NN6T” maj-czerwiec 2018.

—————-

Open call: Ze statystyk i badań, jakie w tym roku prezentowaliśmy na łamach naszego magazynu NN6T, wynika, że biblioteki są najczęściej odwiedzanymi instytucjami kultury. Na ich terytorium przecinają się ścieżki różnych grup użytkowników, którzy mimo różnic – między innymi upodobań i gustów – korzystają z tego samego księgozbioru. Z badań segmentacyjnych uczestników kultury przeprowadzonych w 2016 roku przez SMARTSCOPE na zamówienie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historii Polski i Muzeum Chopina wynika, że aż 9,8% badanych zadeklarowało wizytę w bibliotece lub czytelni przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku.

To najwyższy wynik ze wszystkich możliwych odpowiedzi – pisaliśmy o tym w NN6T #111. Dla porównania wizytę w teatrze w ostatnim roku zadeklarowało 2% rozmówców, a tylko 1% Polaków twierdzi, że regularnie korzysta z instytucji sztuki (według raportu Wizualne niewidzialne przeprowadzonego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie).

Biblioteka wydaje się więc idealnym miejscem do komunikacji ze znaczącą grupą uczestników kultury – miejscem, w którym może nastąpić skuteczne przekazywanie informacji o programie kulturalnym realizowanym przez pobliskie instytucje.

Celem ogłaszanego przez nas naboru jest wydobycie pomysłów na sposoby dotarcia z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek bibliotek.

Przez informację kulturalną rozumiemy wszelkie treści dotyczące sektora kultury, które zwiększają zainteresowanie lub prawdopodobieństwo uczestnictwa w kulturze – programy wydarzeń realizowanych przez muzea, galerie, organizacje pozarządowe czy inicjatywy twórcze.

Zaproponowane pomysły powinny:

  • – uwzględniać codzienny rytm pracy biblioteki,
    – mieć charakter działań nieskomplikowanych we wdrożeniu,
    – mieć charakter cykliczny,
    – być realistyczne realizacyjnie,
    – być realistyczne kosztowo (zarówno instytucje kultury, jak i biblioteki dysponują skromnymi budżetami).

Pomysły powinny mieć formę pisemną, ich objętość powinna wynosić od 2700 do 5400 znaków ze spacjami.

Propozycje mogą zawierać maksymalnie 3 wizualizacje pomysłów (JPEG o rozdzielczości 300 dpi, max. 2 MB każdy).

Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojek – dyrektorka Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Jakub Supera – pomysłodawca akcji, Bogna Świątkowska – redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni” z nadesłanych propozycji wyłoni 6 najciekawszych pomysłów, które zostaną opublikowane na łamach NN6T.

Kryteria oceny:
– przewidywana skuteczność dotarcia z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek biblioteki,
– uwzględnienie nawyków czytelników i czytelniczek korzystających z przestrzeni bibliotecznych,
– powiązanie pomiędzy zainteresowaniami czytelników i czytelniczek a proponowanym programem różnych instytucji,
– realistyczny charakter propozycji,
– uniwersalność rozwiązań.

Autorki / autorzy wyróżnionych zgłoszeń otrzymają wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto.

Prace należy nadsyłać nie później niż do 15.12 na adres nn6t@beczmiana.pl z dopiskiem: „6 pomysłów”.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota