Projektowanie strategii mających na celu tworzenie stabilnego źródła dochodów dla organizacji pozarządowych. Badanie, projektowanie, wzdrożenie
Wzmocnienie niezależności ekonomicznej NGO
Tablica przedstawiająca koszty prowadzenia Sklepu Wielobranżowego Fundacji Bęc Zmiana przy ul. Mokotowskiej 65 w Warszawie – części naszej działalności gospodarczej. Projekt: Grzegorz Laszuk

Organizacjom pozarządowym nieposiadającym stabilnego źródła przychodów trudno jest realizować cele statutowe, zachowując przy tym niezależność i ciągłość działań – w wielu przypadkach jest to wręcz niemożliwe. Funkcjonowanie NGO-sów korzystających jedynie ze środków publicznych jest trudne lub zagrożone ze względu na zmiany zachodzące na scenie politycznej – od organizacji POZArządowych często wymaga się bowiem realizowania oficjalnej polityki państwa czy samorządu.

Dlatego wraz z Kairos Society Poland – stowarzyszeniem skupiającym przedstawicieli świata biznesu, nauki i technologii – uruchamiamy badanie, którego celem ma być zaprojektowanie, przetestowanie i wdrożenie strategii, które zaowocują stworzeniem stabilnego źródła dochodów dla NGO.

Jesteś członkinią/członkiem zarządu organizacji? Weź udział i zbuduj wspólną wiedzę!

Poczytaj więcej: http://bit.ly/2uxQr1L
Zgłoś się do badania do 6.08: http://bit.ly/2tKnbWH

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota