Książka pod redakcją Marka Krajewskiego
Niewidzialne miasto

Niewidzialne miasto, to wynik kilkuletnich badań prowadzonych przez socjologów, antropologów i kulturoznawców nad fenomenem „codziennego urbanizmu”. Autorki i autorów książki interesowało przede wszystkim to, w jaki sposób mieszkańcy dużych polskich miast ingerują w ich przestrzeń, jakie są skutki tych działań, w jakich relacjach pozostają one wobec działań władz, deweloperów i inwestorów. 

Puntem wyjścia do badań była analiza materiału wizualnego zgromadzonego w internetowej bazie (www.niewdzialnemiasto.pl), zawierającej dziś ponad 7 tysięcy fotografii. Przedstawiają one ścieżki wydeptywane przez mieszkańców, by skrócić sobie drogę, nielegalne reklamy i ręcznie tworzone szyldy sklepów oraz zakładów usługowych, przyblokowe ogródki i fantazyjnie przyozdobione balkony, stuningowane domowym sposobem samochody, wynalazki mające ułatwić codzienne życie, ale też systemy alarmowe, zasieki i mury budowane, by bronić prywatności. Każda z tych fotografii dowodzi, że miasto to nie abstrakcyjna struktura, którą można dowolnie zmieniać, ale raczej miejsce życia ludzi, przestrzeń pełna konfliktów i sprzeczności, konstruowana przez codzienne, banalne działania mieszkańców. Przestrzeń, w której badacze odnajdują fascynujące i dotąd słabo rozpoznane fenomeny, takie, jak: kultura oboczna; ciche sojusze łączące mieszkańców i władze miejskie; syndrom wiecznej teraźniejszości, w której uwięzionych jest wielu mieszkańców; normalne oryginalności, określające, jak w dużym mieście prowadzić gry o wyróżnienie czy półprofesjonalna kultura ekspercka pozwalająca na rozwiązywanie codziennych dylematów bez pomocy specjalistów.  Książka pokazuje również, że miasto należy nie tylko do dorosłych- ale też do dzieci, że jest ono nie tylko miejscem życia ludzi, ale też zwierząt; to, jak ważną rolę odgrywa w nim zieleń, nieformalne miejsca spotkań i biesiad oraz to, w jaki sposób mieszkańcy manifestują w nim swoją religijność oraz poglądy polityczne. Autorkom i autorom publikacji udało się również odtworzyć preferowane przez mieszkańców dużych polskich miast koncepcje prywatności, wzory relacji sąsiedzkich i upodobania estetyczne, a także zrekonstruować, jak postrzegają miasto, ci, którzy sprawują w nim władzę. To wszystko sprawia, iż Niewidzialne miasto jest książką, która nie tylko pokazuje miasto z nowej perspektywy, ale też dokumentuje, jak i czym żyją dziś miasta w Polsce.

Cena: 40 PLN
Zamówienia: sklep@beczmiana.pl

NIEWIDZIALNE MIASTO – DYSKUSJE

Warszawa
czas: 8.04.2013, godz. 18.30
miejsce: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18
skład: Rafał Drozdowski (Uniwersytet im. Adama Mickeiwicza), Marek Krajewski(Uniwersytet im. Adama Mickeiwicza), Martyna Obarska („Res Publica Nowa”), Filip Piotrowski (Uniwersytet Warszawski). Prowadzenie: Joanna Erbel (Uniwersytet Warszawski).

Poznań
czas: 10.04.2013, godz. 18.00
miejsce: Centrum Kultury Zamek, Święty Marcin 80/82, Sala pod zegarem
skład: Natalia Mazur („Gazeta Wyborcza”), Michał Cierkosz (Diagram), Filip Springeroraz członkowie zespołu badawczego Niewidzialne miasto. Prowadzenie: Kacper Pobłocki.

Lublin
czas: 12.03.2013, godz. 18.00
miejsce: Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tekstura, ul. Wieniawska 15a
skład:  Rafał Czekaj (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej), Aleksandra Kołtun(Warsztaty Kultury), Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Marta Ryczkowska (Stowarzyszenie „Otwarta pracownia). Prowadzenie: Sylwia Hejno („Kurier Lubelski”).

Warszawa

czas: 6.03.2013, godz. 18.30
miejsce: Zachęta, plac Małachowskiego 1
skład: Rafał Drozdowski, Bogna Kietlińska, Iwona Kurz, Marek Krajewski, Tomasz Rakowski, Maciej Frąckowiak
, Marcin Wojdat

Wrocław
czas: 7.03.2013, godz. 18.00
miejsce: Księgarnia Tajne Komplety, ul. Przejście Garncarskie 2
skład: Marcin Drabek, Piotr Jakub Fereński, Barbara Kwaśny, Marek Krajewski. Prowadzenie: Krzysztof Dobrowolski

Łódź
czas: 21.03.2013, godz. 18.00
miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej. ul. Piotrkowska
skład: Marek Domański (Uniwersytet Łódzki), Tomasz Ferenc (Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki), Anna Ginalska (Komitet obrony skweru przy Piotrkowskiej 235/241), Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza), Szymon Nogalski(Biuro Architekta Miasta)

Katowice
czas: 27.03.2013, godz. 18.00
miejsce: Kato, ul. Mariacka 13
skład: Ola Czapla-Oslislo (Design Silesia), Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Tomasz Nawrocki (socjolog miasta). Prowadzenie: Dominik Tokarski

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota