Dlaczego analizy i dyskusje dotyczące problemów świata zachodniego ograniczają się do kwestii społecznych i gospodarczych? Czy brak zainteresowania kulturą jest jedną z głównych przyczyn trawiącego Unię Europejską kryzysu? 
Koniec kultury, koniec Europy

Opis książki

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Unia Europejska popadła w przewlekły kryzys polityczny i ekonomiczny. Na planie politycznym Europa traci publiczne poparcie. Konstytucja europejska została odrzucona przez mieszkańców kilku państw członkowskich wspólnoty. Politykę europejską postrzega się jako nie dość demokratyczną, a Bruksela kojarzy się z biurokracją i brakiem transparentności. Na planie gospodarczym, od czasów kryzysu finansowego w 2008 roku, spada poziom wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi. Wiara we wspólną walutę euro nie jest już czymś oczywistym, podobnie jak poczucie solidarności pomiędzy poszczególnymi krajami.

Lektura analiz i dyskusji dotyczących kryzysu każe stwierdzić, że ograniczają się one zwykle do roztrząsania kwestii gospodarczych i społecznych. W zbiorze tekstów No Culture, No Europe, który w polskim tłumaczeniu ukazuje się z przedmową Kuby Szredera, interdyscyplinarny zespół teoretyków, artystów i naukowców formułuje tezę, że prowadzone polemiki pomijają istotny element życia społecznego – kulturę. Co więcej, autorzy tekstów wybranych przez Pascala Gielena, redaktora książki i dyrektora centrum badawczego Arts in Society, uważają brak zainteresowania kulturą za główną przyczynę trawiącego Unię kryzysu. Koniec kultury, koniec Europy nie służy jedynie krytycznej analizie obecnej sytuacji – wielu autorów proponuje również wprowadzenie konkretnych zmian.

 

O redaktorze

Pascal Gielen – dyrektor centrum badawczego Arts in Society na Uniwersytecie w Groningen, gdzie wykłada socjologię sztuki i prowadzi grupę badawczą, redaktor serii wydawniczej Arts in Society [Fontys School of Fine and Performing Arts, Tilburg]. Autor książek o sztuce współczesnej, dziedzictwie kulturowym oraz polityce kulturalnej. Jego badania koncentrują się na politykach kulturalnych i instytucjonalnym kontekście sztuki. Książki Gielena zostały przełożone na wiele języków, m.in. angielski, koreański, rosyjski, hiszpański i turecki.

Informacje wydawnicze

Koniec kultury, koniec Europy, red. Pascal Gielen
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016
ISBN: 978-83-62418-57-2
Liczba stron: 226, oprawa miękka

Tłumaczenie: Dariusz Żukowski
Esej 2018: Upadek Europy przełożyła Zuzanna Głowacka
Tekst wstępu i redakcja merytoryczna: Kuba Szreder
Redakcja językowa i korekta: Kacha Szaniawska
Projekt graficzny i skład: Grzegorz Laszuk i Anna Hegman / Książki i Strony
Koordynacja: Ela Petruk

Cena: 33 zł

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kup online

Papier: sklep.beczmiana.pl

Prasa

Edwin Bendyk, antymatrix.blog.polityka.pl: Bunt mas, dyktatura obciachu czy koniec kultury?
Roman Kurkiewicz, RDC: Książkowisko. Rozmowa z Kubą Szrederem, redaktorem merytorycznym polskiego wydania książki
Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM: Światopogląd. Rozmowa z Edwinem Bendykiem

 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota