Książka Kacpra Pobłockiego to porywającą opowieść o tym, jak praca, przestrzeń i pieniądz stały się filarami systemu, który na naszych oczach odchodzi w przeszłość. I nagroda dla najlepszej książki szerzącej wiedzę ekonomiczną wydanej w Polsce w roku 2017 w konkursie Economicus organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”.
Kapitalizm. Historia krótkiego trwania

Zmierzch zachodniego kapitalizmu jest dla autora okazją do postawienia szeregu fundamentalnych pytań. Czy nowoczesność, indywidualizm i miejskość są rzeczywiście europejskimi wynalazkami? Czy kapitalizm powstał wraz z brytyjską rewolucją przemysłową, czy może jest tak stary jak ludzkość? W którym momencie ludzie zamieszkujący tereny współczesnej Polski wkroczyli w nurt globalnych dziejów? Czy rok 1989 faktycznie był przełomowy, a Amerykanie wygrali zimną wojnę?

Odruchowe odpowiedzi na tego rodzaju pytania z reguły prowadzą nas w te same miejsca. Ze względu na to, że nasza zbiorowa uwaga była przez długi czas skierowana na Zachód, również przez jego pryzmat patrzyliśmy na samych siebie. Dlatego ta książka podsuwa czytelnikom i czytelniczkom inne lustro – takie, które pozwala spojrzeć na siebie z nowej, globalnej perspektywy.

„Mamy do czynienia z pracą prawdziwie oryginalną, twórczą, stawiającą nowe pytania i otwierającą nieznane jeszcze perspektywy. Dzięki pomysłowości i przenikliwości Pobłockiego dowiadujemy się, dlaczego Los Angeles jest pierwszym miastem postamerykańskim, poznajemy Mieszka I jako wybitnego łowcę niewolników, rozumiemy znaczenie Złotego Gułagu, nie dziwi nas przekonanie, że w świecie rajów podatkowych Kajmany są większe niż Ameryka Południowa, a Mauritius większy niż Afryka, godząc się przy okazji z tym, że pogląd, według którego pieniądz wywodzi się w wymiany, dla chińskich myślicieli byłby zwykłym zabobonem. To wszystko możliwe jest dzięki temu, że autor odkrywa przed nami nieznaną, zaskakującą historię kapitalizmu, a w konsekwencji także alternatywne dzieje pieniądza, przemysłu, własności, pracy, chłopów i miasta.”

 – z recenzji prof. Waldemara Kuligowskiego

Kacper Pobłocki jest antropologiem społecznym. Kształcił się w United World College of the Atlantic (Wielka Brytania), University College Utrecht (Holandia) oraz Central European University (Węgry). Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland (2010) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Autor tekstów z zakresu studiów miejskich, antropologii porównawczej i ekonomicznej oraz historii społecznej. W 2009 roku stypendysta kierowanego przez Davida Harveya ośrodka The Center for Place, Culture and Politics przy The City University of New York. Współautor książki Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu (2013, nagroda im. Jerzego Regulskiego) oraz współredaktor książki Architektura niezrównoważona (2016). Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacje wydawnicze

Kacper Pobłocki: Kapitalizm. Historia krótkiego trwania
Warszawa 2017
ISBN: 978–83–62418–78–7
Liczba stron: 664, oprawa miękka

Redakcja językowa i korekta: Justyna Chmielewska, Anna Wojczyńska
Recenzent: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM
Projekt graficzny i skład: Anna Hegman, Grzegorz Laszuk
Redaktor prowadzący: Ela Petruk
Indeks: Łukasz Śledziecki

Część II książki powstała w ramach grantu przyznanego autorowi przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC–2015/16/S/HS6/00127.

Kup on-line

Papier: www.sklep.beczmiana.pl
E-book: www.legimi.pl/ebook-kapitalizm-historia-krotkiego-trwania

 

 

Cena

nakład II (3000 + 2000 szt.)

Honorarium autora
5 zł
Koszty druku i papieru
8,79 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
14,52 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
5 zł
Marża księgarń i hurtowni
33,31 zł
Podatek 5%
3,33 zł
Razem
69,95 zł

Cena

nakład I (1000 szt., wyczerpany)

Honoraria (autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji)
17,47 zł
Koszty druku i papieru
21,11 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
5,83 zł
Marża księgarń i hurtowni
38 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
8,06 zł
Podatek 5%
4,52 zł
Razem
94,99 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota