Incydentologia to propozycja namysłu nad nową sytuacją, w jakiej toczy się dziś nasze życie.
Incydentologia

Incydentologia to propozycja namysłu nad nową sytuacją, w jakiej toczy się dziś nasze życie. Tę nową sytuację tworzy ogromna złożoność świata, skutkująca dużą skalą i intensywnością przez nikogo nieplanowanych zdarzeń, sprzężeń zwrotnych, incydentów oraz katastrof, wszechobecnością emergencji i zbiorowych zachowań o trudnym do kontrolowania przebiegu. Ta zasadnicza zmiana podważa przekonanie człowieka o własnej wszechwładzy i rodzi pytanie o strategie życia w nowym, wyłaniającym się na naszych oczach świecie. Każe zastanowić się też nad zagrożeniami, jakie on z sobą niesie, oraz niebezpieczeństwami, które pociągają za sobą niepewność i strach.

Marek Krajewski – socjolog, profesor zwyczajny, wykłada w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących współczesnej kultury, sztuki i edukacji kulturowej oraz książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z Rafałem Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto (2012, wspólnie z Rafałem Drozdowskim, Maciejem Frąckowiakiem i Łukaszem Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu). Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998–2004), pomysłodawca projektu „Niewidzialne miasto”. Aktualnie wraz z zespołem tworzy Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (www.archiwum.edu.pl).

Marek Krajewski: Incydentologia
Warszawa, 2017
ISBN: 978-83-62418-76-3
Liczba stron: 100, oprawa miękka

Redakcja językowa i korekta: Justyna Chmielewska, Urszula Drabińska
Projekt graficzny i skład: Anna Hegman, Grzegorz Laszuk
Redaktor prowadzący: Ela Petruk

Kup on-line

Papier: www.sklep.beczmiana.pl

Cena

Honoraria (autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji)
4,28 zł
Koszty druku i papieru
5,64 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
5,28 zł
Marża księgarń i hurtowni
15,32 zł
Podatek
1,71 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
3,77 zł
Razem
36 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota