W ramach konkursu w wybranych przestrzeniach urzędów miejskich – przy współpracy urzędników, profesjonalnych kuratorów sztuki i artystów – zostały zorganizowane wystawy.
GALERIA URZĄD
Zdjęcie z archiwum Stefana Ciechana, po raz pierwszy zaprezentowane publicznie podczas wystawy Sztuka w przestrzeni Lublina po 1945 roku


Zdjęcie z archiwum Stefana Ciechana, po raz pierwszy zaprezentowane publicznie podczas wystawy Sztuka w przestrzeni Lublina po 1945 roku

W ramach konkursu Galeria Urząd w wybranych przestrzeniach urzędów miejskich – przy współpracy urzędników, profesjonalnych kuratorów sztuki i artystów – zostały zorganizowane wystawy.

Pilotażowy konkurs na najlepszą „Galerię Urząd” ogłosiliśmy wraz z Narodowym Centrum Kultury (w ramach projektu „Kultura samorządowa 25+”) we wrześniu 2015 roku. Naszym celem było promowanie młodych artystów przy jednoczesnym wykreowaniu zainteresowania sztuką współczesną oraz rozpoczęcie dialogu między twórcami i lokalną społecznością. Wyszliśmy z założenia, że przestrzeń Urzędu Miasta może być wykorzystana nie tylko do zorganizowania tradycyjnej wystawy, ale poprzez artystyczne działania może stanowić doskonałą platformę aktywizacji mieszkańców, zachęcającą do dialogu między urzędnikami, artystami i widzami – petentami.

Do udziału w pilotażowej edycji zostały zaproszone miasta Gdynia, Słupsk, Lublin, Łódź i Bydgoszcz. Każda z wystaw została poddana ocenie komisji w składzie: Krzysztof Dudek (Dyrektor NCK, Przewodniczący Komisji), Paulina Tyro-Niezgoda, Szymon Maliborski, Piotr Matosek i Piotr Drewko. Punkty były przyznawane w 4 kategoriach: koncepcja kuratorska, wartość artystyczna, prezentacja wystawy oraz sposób komunikacji wystawy wśród interesariuszy urzędów.


Kalina Pulik, Ida Zaboklicka: Projekt witryny salonu fryzjerskiego

I MIEJSCE: ŁÓDŹ: wWystawach
Czas:
 18 – 30.11.2015
Miejsce: Galeria 87, ul. Piotrkowska 87
Kurator: Marcin Polak
Wydarzenie na Facebooku


Widok wystawy Life Boat, fot. Piotr Igor Salata

WYRÓŻNIENIE: SŁUPSK: Life Boat
Czas: 
23.11 – 17.12
Miejsce: 
Urząd Miejski w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3
Kurator: 
Piotr Igor Salata
Wydarzenie na Facebooku

 


Katarzyna Gębarowska, z cyklu Do rany przyłóż

BYDGOSZCZ: Do rany przyłóż
Czas: 24.11 – 18.12
Miejsce: Urząd Miejski w Bydgoszczy, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych – WUK, ul. Grudziądzka 9/15, budynek A, pierwsze piętro
Kuratorka: Dominika Kiss-Orska
Zdjęcia: Katarzyna Gębarowska
Wydarzenie na Facebooku

 

GDYNIA: Miasto moje/twoje
Czas:
 od 25.11
Miejsce: 
Urząd Miasta Gdynia, al. J. Piłsudskiego 52/54
Kurator: 
Krzysztof Zachaj
Wydarzenie na Facebooku

 

LUBLIN: Sztuka w przestrzeni Lublina po 1945 roku
Czas:
 19 – 30.11
Miejsce: Urząd Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1
Kurator: Cezary Hunkiewicz
Wydarzenie na Facebooku

Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Bęc Zmiana
Regulamin konkursu: www.nck.pl

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota