„Format P” jest magazynem humanistycznym, który działa w formule „drukowanego laboratorium” poszukującego nowych, interesujących korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami kultury i nauki.
„FORMAT P” – magazyn humanistyczny

„FORMAT P” jest magazynem humanistycznym. Regularnie zmienia się jego profil, zespół redakcyjny, zasięg dystrybucji, a nawet same motywacje wydawców. Identyczny pozostaje tylko poręczny format magazynu: 13 na 17 centymetrów.

„FORMAT P” ma formułę przechodnią, zespół redakcyjny współpracuje przy każdym wydaniu z inną grupą specjalistów, której powierza opracowanie merytorycznej koncepcji jednego numeru. Każdy z numerów ma swoje mocno zaakcentowane spięcie tematyczne. Do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów kwartalnika zapraszane są osoby bądź zespoły związane z różnymi kolektywami intelektualnymi, artystycznymi lub instytucjami.

„FORMAT P” kieruje uwagę w stronę ośrodków peryferyjnych, niezależnych, funkcjonujących poza głównym obiegiem; koncentruje się na zjawiskach znajdujących się na „marginesach” historii sztuki i literatury, znanych niewielkiej grupie specjalistów. Pismo działa w formule „drukowanego laboratorium” poszukującego nowych, interesujących korelacji pomiędzy różnymi dziedzinami kultury i nauki.

#1 numer pisma poświęcony był „życiu pozagrobowemu” przedmiotów codziennego użytku.

#2 miał charakter „fantomowy” (cały nakład został ukryty w schowku pod ziemią – zniszczone wilgocią numery trafią do dystrybucji w znanym tylko przez redakcję pisma terminie).

Wydanie #3 stanowiło postulatywny tekstowy kolaż, składając się z zebranych manifestów z XX i XXI wieku, zarówno artystycznych, jak i aktywistycznych.

#4 pod tytułem „The Future of Art Criticism as Pure Fiction” dojrzewał długo – większość tekstów została napisana jesienią i zimą 2010 roku. Formuła magazynu zmienia się po raz kolejny. Tym razem jest to anglojęzyczny zbiór tekstów literackich, napisanych przez kilkunastoosobową grupę autorów zaproszonych przez redaktora prowadzącego tego numeru, Sebastiana Cichockiego – kuratorów i krytyków sztuki, którzy flirtowali z literaturą, jako „potencjalnym formatem wystawy sztuki”.

#5 Format P to pięciojęzyczne (!) wydanie zawierające libretto opery instytucjonalnej w trzech aktach. Autorami są: Sebastian Cichocki, Michał Libera, Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś.

#6 Format P odkrywa nieznaną wcześniej publiczną kolekcję sztuki miasta Warszawy. Więcej informacji o wydarzeniu: PUBLICZNA KOLEKCJA SZTUKI XXI WIEKU M.ST. WARSZAWY.

#7 Format P ma formę wystawy-książki i jest poświęcony konceptualnemu dziedzictwu Roberta Smithsona (1938–1973). Koncentruje się na współczesnych legendach, fikcji oraz zawłaszczeniach związanych ze spuścizną tego radykalnego artysty.

Wydanie #poświęcone jest poszukiwaniu miejsc generujących napięcie pomiędzy teorią i praktyką. Szczególnie zajmuje nas tu kontekst społeczny, bo to w nim dokonało się najbardziej radykalne przeformułowanie tych pojęć.

#9 Format P jako pierwszy jest w całości poświęcony pojedynczej publikacji – książce Stephena Wrighta Toward a Lexicon of Usership (W stronę leksykonu użytkowania). W ramach festiwalu Warszawa w budowie Stephen Wright, autor książki Toward a Lexicon od Usership, odwiedził polską stolicę, aby wraz z zainteresowanymi oddać się refleksji nad użytkowaniem i użytkownikami przestrzeni publicznej, więcej informacji o wydarzeniu: ROBIĆ UŻYTEK / WARSZAWA, 16.10, 18.10. oraz NIE PYTAJ, CO TO ZNACZY. ZAPYTAJ, JAK TEGO UŻYĆ.

#10 schodzimy pod ziemię. Eksplorujemy społeczny, użytkowy oraz symboliczny potencjał architektury podziemnej, przeczuwając, że oto wkraczamy w kolejną fazę eksploatacji świata – szturmowanie powierzchni.

Wszystkie numery:

Format P #1

Format P #2

Format P #3

Format P #4

Format P #5

Format P #6

Format P #7

Format P #8 

Format P #9 

Format P #10  

 

Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana, www.beczmiana.pl

Zamów „Format P” na stronie www.sklep.beczmiana.pl

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota