Prawie 100 lat temu Aleksander Rodczenko mówił, że „eksperyment jest naszym obowiązkiem”. W ramach wystawy Eksperyment nie może być kontynuowany i leksykonu Studio Eksperyment zastanawialiśmy się, czym dziś jest dla nas eksperymentalna praktyka.
EKSPERYMENT NIE MOŻE BYĆ KONTYNUOWANY
Praca Rafała Dominika na wystawie Eksperyment nie może być kontynuowany, fot. Żwirek

Prawie 100 lat temu Aleksander Rodczenko mówił, że „eksperyment jest naszym obowiązkiem. W ramach wystawy i publikacji Eksperyment nie może być kontynuowany zastanawialiśmy się, czym dziś jest dla nas eksperymentalna praktyka.

O ile jednak w dzisiejszej nauce eksperyment wciąż związany jest z koniecznością udoskonalania narzędzi, o tyle wydaje się, że na polu sztuki potencjał tej zależności został zupełnie wyczerpany, a nowoczesne media często po prostu banalizują to, co zwykliśmy nazywać eksperymentem. W sztuce XXI wieku eksperyment nie może być kontynuowany, bo energia, która w ubiegłym stuleciu go napędzała uległa rozproszeniu.

Z drugiej strony sztuka mocno przywiązana jest do wizji eksperymentu, jaką w swojej książce Silence. Lectures and Writings zarysował John Cage, pisząc: „słowo eksperyment nie odnosi się do aktywności, która może podlegać ocenie, którą odbiorcy uznają za sukces lub porażkę, eksperyment to po prostu każde działanie, którego rezultat pozostaje nieznany” – eksperyment nie może być kontynuowany, bo opisuje jednostkowe przeżycie niepowtarzalnego wydarzenia. Nie istnieje więc tradycja eksperymentu.

www.eksperyment-manual.beczmiana.pl

 

WYSTAWA:

5 – 22.09.2012
Warszawa, Galeria Raster

Praca Patryka Zakrockiego na wystawie Eksperyment nie może być kontynuowany, fot. Ewa Dyszlewicz

Wystawa inspirowana była praktyką twórców związanych ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia działającego w Warszawie od listopada 1957 r. Poszukiwaliśmy zwłaszcza połączeń między zapisem/partyturą a doświadczeniem/wykonaniem, sposobów w jakich eksperyment może być utrwalany, przekazywany, rejestrowany.

Do udziału w wystawie zaprosiliśmy twórców, których praktyka nawiązuje do dorobku eksperymentu w XX wieku: Rafała Dominika, Michała Gayera, Szymona Kobylarza, Komunę Warszawa, Mariana Misiaka, Marcina Giżyckiego, Zuzannę Solakiewicz, Marynę Tomaszewską, Wolny Uniwersytet Warszawy, Patryka Zakrockiego oraz Eugeniusza Rudnika.

Jednym z wydarzeń towarzyszących była weekendowa prezentacja prac artystów biorących udział w wystawie Eksperyment nie może być kontynuowany w pokoju 311 w Hotelu Metalowiec przy ul Długiej w Warszawie.

Program wydarzeń towarzyszących + dokumentacja

 

PUBLIKACJA:

Studio Eksperyment. Leksykon
Poręczne wprowadzenie w praktykę eksperymentu. Czytaj więcej…

 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota