Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku

Książka Łukasza Drozdy to leksykon poświęcony polskiej urbanizacji w XXI w., wydany z okazji 15. rocznicy uchwalenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku

Książka Łukasza Drozdy to przewodnik po polskim nieładzie przestrzennym. Pomaga zrozumieć takie zjawiska jak fenomen grodzonych osiedli, pasteloza czy specustawa mieszkaniowa, określana już żartobliwie mianem „Lex Deweloper”.

Nieład przestrzenny, dzika reprywatyzacja, natłok reklam. Kolorystyka zabudowy wynikająca z aktualnych promocji w marketach budowlanych. Pogłębiająca się deregulacja urbanistyki. Ułatwienia dla deweloperów, brak planów miejscowych i ochrony przyrody. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w otaczającej nas przestrzeni.

27 marca 2018 roku przypada 15. rocznica uchwalenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Niemal tyle samo czasu mija od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 20 lat temu w życie weszła też reforma samorządu terytorialnego. XXI wiek stanowił więc dla polskiej urbanistyki nowe otwarcie, które zasługuje na pierwsze podsumowanie. Tym bardziej, że rodzi się już nowy model. Najnowsza propozycja legislacyjna została ochrzczona przez urbanistów i aktywistów mianem „Lex Deweloper”. Specustawa mieszkaniowa stwarza bowiem ryzyko pogłębienia chaosu w naszym otoczeniu, czego beneficjentami mają zostać – jak zwykle – deweloperzy i banki.

Z tej okazji nakładem wydawnictwa Bęc Zmiana ukazuje się nietypowy leksykon autorstwa Łukasza Drozdy, pokazujący osobliwości przestrzeni polskich miast. Przedstawia on blisko sto pięćdziesiąt zagadnień urbanistycznych – zarówno mniej, jak i bardziej oczywistych. Od szeroko omawianych grodzonych osiedli i pastelozy, po słabiej rozpoznane fenomeny urbanistyki łanowej, zasady dobrego sąsiedztwa czy „świętej przepustowości”. Dwa tysiące… to przewodnik po meandrach polskiej urbanistyki, zawiłego prawa, wszechobecnej rewitalizacji i kampanii przed wyborami samorządowymi. Tekstowi towarzyszą sugestywne fotokolaże autorstwa Karoliny Wojciechowskiej.

O autorze:
Łukasz Drozda (ur. 1990) – politolog i urbanista. Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Leśnego SGGW. Bada zjawiska konfliktowe towarzyszące procesowi społecznego wytwarzania przestrzeni. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Opublikował m.in.: Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej (2015), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017).

Książka do kupienia: beczmiana.pl/sklep

 

Honoraria (autor, redakcja językowa i korekta, projekt graficzny i skład, koordynator produkcji)
4,95 zł
Koszty druku i papieru
7,58 zł
Koszty utrzymania książki w obiegu (transport, magazynowanie, dystrybucja, promocja)
2,62 zł
Marża księgarń i hurtowni
17,14 zł
Zysk przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji Bęc Zmiana
2 zł
Podatek 5%
1,71 zł
Razem
36 zł

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota