Kolejna edycja DIZAJN_WAWY to kolejne pomysły na ulepszenie miejskiej przestrzeni i jak najlepsze przystosowanie jej do różnorodnych potrzeb mieszkańców. Zrównoważony rozwój miasta musi opierać się na dostrzeganiu wszystkich grup społecznych.
DIZAJN_WAWA: KOEGZYSTENCJA

DIZAJN_WAWA to cykliczny projekt prezentujący najciekawsze zagadnienia w warszawskim dizajnie.

Autorzy projektu zauważyli, że pod wpływem „niewidzialnej ręki rynku” z wielu ulic Warszawy, w różnych dzielnicach, znikają podstawowe funkcje użyteczności publicznej, takie jak niewielkie sklepy spożywcze czy niedrogie jadłodajnie, a w ich miejsce pojawiają się oddziały banków lub miejsca oferujące bardzo drogie towary i usługi, osiągalne jedynie dla niewielkiej grupy mieszkańców. Tymczasem zrównoważony rozwój miasta to nie tylko dobra komunikacja, dostęp do mieszkań czy działania na rzecz ochrony środowiska, ale także kwestia budowania relacji społecznych, zapobieganie potencjalnym deficytom i konfliktom. Przyjazne mieszkańcom miasto powinno umieć zadbać o wszystkie grupy społeczne i spełniać różnorodne funkcje.

W ramach wystawy podsumowującej kolejną edycję DIZAJN_WAWY zostały zaprezentowane trzy projekty, które wyłoniono w ramach ogłoszonego na początku lipca open-callu. Były to:
– URBalance, autorstwa Grzegorza Młynarskiego (Sociopolis, Kwiatkibratki), dotyczący partycypacji opartej na totalnej koegzystencji. Umożliwia łączenie potrzeb mieszkańców z uwarunkowaniami ekologicznymi przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnych trendów dotyczących architektury, zdrowia czy cyfryzacji,
– Zrzeszenie Dóbr Lokalnych (ZDL), autorstwa Jacka Kołodziejskiego i Anny Łoskiewicz, aplikacja pozwalającą lokalizować drobne rzemiosło i lokalne usługi w wybranej okolicy,
– Poczekalnia, autorstwa Kamili Szejnoch, polegająca na stworzeniu miejsca do siedzenia i czekania w obrębie trybuny honorowej na placu Defilad, przy dworcu autobusowym.

Projekt realizowany dzięki dotacji od m.st. Warszawy
Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, kwartalnik RZUT
Projekt wystawy: Rafał Dominik i Krzysztof Czajka

dokumentacja wideo: +TU
czas: 2-23.12.2013, otwarcie: 2.12, godz. 18.00
miejsce: Warszawa, pustostan po Barze Mlecznym „Kruczek”, ul. Krucza 41/43
www.dizajnwawa.pl 

 

 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota