Polska sekcja Biennale Urbana – międzynarodowej inicjatywy będącej jednocześnie uzupełnieniem i alternatywą dla Biennale Architektury w Wenecji.
BIENNALE URBANA: FONTEGO DE’ POLACCHI
PARERGA: Proste historie, 2016

Biennale Urbana to międzynarodowa inicjatywa będąca jednocześnie uzupełnieniem i alternatywą dla Biennale Architektury w Wenecji – wielkiej wystawy światowej o niezwykłym prestiżu, jednocześnie zupełnie oderwanej od licznych problemów nękających Wenecję i jej mieszkańców. Polska sekcja Biennale Urbana, powołana z inicjatywy Fundacji Bęc Zmiana, zaprezentowała wystawę IN/VISIBLE CITY, na którą składały się dwa projekty: Niewidzialne miasto i Proste historie.

Pierwszy z nich, zainicjowany przez Zakład Badań Kultury Materialnej i Wizualnej w Instytucie Socjologii UAM oraz firmę Metropolis, poświęcony jest fenomenowi „codziennego urbanizmu” – oddolnym praktykom przekształcania miast. Rdzeniem projektu Niewidzialne miasto jest systematycznie uzupełniana internetowa baza fotografii dokumentujących ścieżki wydeptywane przez mieszkańców, nielegalne reklamy, przyblokowe ogródki, stuningowane domowym sposobem samochody oraz różnego typu wynalazki mające ułatwić codzienne życie.


Zdjęcie z projektu Niewidzialne miasto

Z kolei Proste historie, przygotowane przez zespół PARERGA (Paul Cetnarski, Marta Kowalczyk, Wojciech Mazan, Roman Rutkowski, Rafał Śliwa), przedstawiają społeczny i funkcjonalny potencjał ogrodów działkowych w Polsce. Ogrody działkowe od wielu lat są społeczno-przestrzennym fenomenem życia w Polsce, gdzie swoje działki uprawia blisko milion mieszkańców. Projekt prezentuje ogrody działkowe na różnych poziomach funkcjonowania, od wymiaru globalnego, poprzez urbanistyczny i architektoniczny, po społeczny.

Czas: od 29.05.2016
Miejsce: Wenecja, Calle delle Colonete, Cannaregio + Cannaregio 4947/A, Corte del Lovo

Wyjazd do Wenecji poprzedziły warsztaty (8.11.2015), które poprowadził w Warszawie Christiano Costa – jeden z inicjatorów Biennale Urbana. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami polskich środowisk działających w przestrzeni miejskiej i tych działających w Wenecji oraz wypracowanie treści wartych zaprezentowania w roku 2016 w czasie Biennale Urbana.

www.fontegodepolacchi.beczmiana.pl

Kuratorki: Giulia Mazzorin, Bogna Świątkowska
Koordynatorka: Iga Kołodziej
Partnerzy: Niewidzialne Miasto, PARERGATeatro Marinoni (Officina Marinoni), Sale in Zucca, Momos, ass. Festeggiamenti Malamocco, Salonistes, Christian Costa (Spazi Docili)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Instytutu Polskiego w Rzymie.

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota