RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO WARSZAWSKICH ARCHITEKTÓW
ARCHITEKTEM SIĘ BYWA

Przedstawiamy wnioski – efekty analizy podstawowych form i wyzwań związanych z uprawianiem zawodu architekta w Warszawie.
Raport wzbogacony jest także o ocenę przestrzeni Warszawy oraz pomysły jak usprawnić relacje między architektami a Urzędem m.st. Warszawa, które mogą skutkować podniesieniem jakości tworzonej w mieście architektury.
Celem analizy była odpowiedź na następujące pytania badawcze:

Jak architektura jest rozumiana przez osoby, które się nią zajmują w Warszawie? Jakie sposoby pracy są praktykowane i preferowane przez osoby, które zajmują się architekturą w Warszawie? Co pomaga w tworzeniu wysokiej jakości architektury w Warszawie? Co przeszkadza w tworzeniu wysokiej jakości architektury w Warszawie?

Raport dostępny do pobrania w formacie PDF.

autor: Maciej Frąckowiak
współpraca: Bogna Świątkowska Julia Żabowska Ariel Modrzyk Janina Zakrzewska
zamawiający/wydawca: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
realizacja badań: Fundacja Bęc Zmiana

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota