Fundacja Bęc Zmiana we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają nabór prac na wystawę PASZPORT DO PRZYSZŁOŚCI, której tematem będzie nowy i nowoczesny paszport obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
Paszport do przyszłości

Paszport powinien reprezentować otwartość, tolerancję, szacunek dla każdego człowieka bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, poglądy, orientację seksualną, wiek, obywatelstwo. Powinien odwoływać się do wartości pozytywnych i budujących przyszłość, opierać się na tym co w nas, obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, najlepsze. Czerpać z różnorodności, które składają się na charakter naszego kraju.

Prace powinny cechować się adekwatną do tematu stylistyką, prezentować najwyższy poziom graficzny i projektowy, z należytym szacunkiem odnosić się do symboli, a jednocześnie oddawać ducha współczesności, posługiwać się progresywnym językiem wizualnym.

Wymiary zgłaszanych prac powinny być dostosowane do wymiarów obowiązującego dziś dokumentu. Jeden autor lub zespół projektowy mogą nadesłać maksymalnie 1 projekt. Prosimy o dołączenie opisu nie przekraczającego 1500 znaków. Najciekawsze propozycje zostaną zprezentowane na wystawie w 2018 r.

Termin przesyłania propozycji: 30.11.2017
bec@beczmiana.pl z dopiskiem PASZPORT

Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Patron medialny: NN6T www.nn6t.pl

Polecana lektura: Projekty paszportów – obok banknotów i (coraz rzadziej) znaczków pocztowych – są jednym z najwyrazistszych przypadków, kiedy dizajn ma służyć reprezentacji państwa i narodu. Dlatego też każdy kraj stara się w nim zawrzeć to, co najlepiej go reprezentuje: okazy fauny i flory (Australia), krajobrazy (Norwegia), osiągnięcia cywilizacyjne (Kanada), słynnych twórców (Wielka Brytania). Decyzje te nie są neutralne. Coraz częściej jednak głośno mówi się o potrzebie inkluzywności projektów paszportów, tak, by z zastosowaną ikonografią mogli się utożsamić nie tylko obywatele z dziada pradziada, lecz także ci, którzy dopiero co uzyskali obywatelstwo. Stąd coraz rzadsze motywy dumy narodowej czy historycznych osiągnięć i coraz częstsze odwołania do z pozoru neutralnej przyrody. Warto jednak pamiętać, że paszport nie jest neutralnym przedmiotem. To, co dla jednych jest akcesorium podróżnym i książeczką pełną pamiątek z wakacji, dla innych symbolizuje niemożność wydostania się z własnego opresyjnego państwa – Agata Szydłowska, Siła małej książeczki, NN6T #113. 

Dorzucam się!

Wspieram kulturę współczesną z Bęc Zmianą

Wybierz kwotę wsparcia
Inna kwota