SYNCHRONIZACJA 2016: ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA

Nadchodzące wydarzenia:

3.12: Oprowadzanie Aleksandry Wasilkowskiej po Targowisku Bakalarska
3–4.12: Instalacja wizualno dźwiękowa Unwell-tuned Architecture of Dystopia

Synchronizacja to realizowany od 2008 roku projekt, w którym głos mają architekci poszukujący rozwiązań współczesnych problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, estetycznych i emocjonalnych manifestowanych w przestrzeni miejskiej.

W ramach 9. edycji Synchronizacji podejmujemy temat architektury niezrównoważonej, rozumianej jako wszelkie próby odejścia od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych i wszystkich praw, które wyznaczają dziś normy przyjęte w architekturze pierwszego świata.

Punktami odniesienia będą dla nas m.in.: futurologia w architekturze przełomu lat 60. i 70., gigantomania architektury władzy, monokulturowość przestrzeni miejskich i jej podłoża, wyburzenia dla nowej architektury i granice ochrony konserwatorskiej, architektura rozpaczliwa (tymczasowe i efemeryczne projekty realizowane dzięki dotacjom na zapobieganie katastrofom, negatywnym skutkom migracji, a także na działania kulturalne) oraz agresywne, choć niewidzialne elementy istotne w odbiorze charakteru przestrzeni czyli wysypiska, oczyszczalnie ścieków, w tym metoda fitoremediacji w rekultywacji terenów zdegradowanych. Sprawdzimy też jak architekci radzą sobie z sytuacją, gdy muszą weryfikować swoje projekty na skutek działania rozmaitych czynników: ekonomicznych, geograficznych, technologicznych, kulturowych. Architektura niezrównoważona to także analiza sposobów i obszarów ograniczania wyobraźni architektów, a równocześnie poszukiwanie architektury, która nie zna wstydu ani ograniczeń.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest identyfikowanie przyczyn i form manifestowania się niestabilności w architekturze. Wraz z zaproszonymi architektami, socjologami i artystami krytycznie przyglądamy się tworzeniu i destrukcji, próbując ustalić, co kryje się za pilnowaniem i przekraczaniem zasad.

 

WYDARZENIA W RAMACH SYNCHRONIZACJI 2016:

  
Fot. PION

KAROLINA GRZYWNOWICZ: CHWASTY

Inauguracja: 7.05.2016
Miejsce: Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie, na wysokości ul. Lipowej

Instalacja Chwasty – łąka przeniesiona przez Karolinę Grzywnowicz z terenu dwóch bieszczadzkich wsi wysiedlonych w latach 1944–1950 – otworzyła program Synchronizacji 2016.

Migracje związane z konfliktami są obecnie jednym z największych problemów Europy. Instalacja Karoliny Grzywnowicz przywołuje wydarzenia związane z przesunięciem granic Polski, kiedy z terenów Bieszczad, Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Przemyskiego i Roztocza wysiedlono ponad pół miliona ludzi, ale jednocześnie skłania do refleksji na temat dzisiejszych przesiedleńców, uciekinierów i emigrantów – wszystkich, którzy pragnąc uzyskać równowagę, muszą odnaleźć się w nowym miejscu. 

Praca, zrealizowana w ramach programu „1na1 Mistrz i Uczeń” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, po raz pierwszy prezentowana była jesienią 2015 r. w Miejscu Projektów Zachęty. W ramach Synchronizacji umieszczona została na nadwiślańskich bulwarach, niedaleko Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Nauki Kopernik. Mimo naszych próśb, starań i zapewnień ze strony właściciela terenu, że instalacja będzie bezpieczna, Chwasty zostały skoszone pod koniec lipca 2016 roku. 

 

  
Fot. PION

DACHOLOGIA. ARCHITEKTURA PODNIEBNA 

Czas: 21.05 – 24.09.2016
Miejsce: Warszawa, Lublin

Celem cyklu wydarzeń Dachologia. Podniebne miasto jest spopularyzowanie idei użytkowania dachów budynków.  W programieprzygotowanym przez Małgorzatę Kuciewicz i Simone de Iacobisa z grupy Centrala, znalazły się warsztaty, wykłady i spacery, w których udział wzięli zarówno profesjonaliści z branży architektonicznej, jak i mieszkańcy Warszawy oraz przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, instytucji i firm będących użytkownikami najwyższych pięter budynków. 

HARMONOGRAM:

21.05: Wykład wprowadzający Małgorzaty Kuciewicz, Simone De Iacobis i Jakuba Szczęsnego
22.05: Spacer dachologiczny po Pradze i Saskiej Kępie, prowadzenie: Małgorzata Kuciewicz, Simone de Iacobis. 

11.06: Spacer z udziałem architekta krajobrazu: zielone dachy w mieście na przykładzie dachów BUW i Centrum Nauki Kopernik.
12.06: Warsztaty na dachu Domu Funkcjonalnego, prowadzenie: Małgorzata Kuciewicz, Simone de Iacobis.  

25.06: Spacer połączony z wejściem na dach Muzeum Narodowego w Warszawie.
26.06: Warsztaty poświęcone projektowym, administracyjnym oraz prawnym aspektom udostępniania dachów. Miejsce: Szklany Dom na warszawskim Żoliborzu. 

Partner strategiczny: Geberit | www.geberit.pl
Współpraca: Centrala, Dom FunkcjonalnyMuzeum Warszawskiej Pragi, PoLandscapePROM Kultury Saska Kępa

 


Fot. Jan Grabowski

PAWILON Z RESZTEK

Czas: czerwiec-wrzesień 2016
Miejsce: Warszawa, al. Solidarności 55

Pawilon z resztek zbudowany został z pozostałości po rozmaitych zrealizowanych przez nas projektach, skrzętnie przez lata przechowywanych, bo przecież „kiedyś mogą się przydać”.

Celnie zauważa socjolog i badacz miasta Maciej Frąckowiak w tekście Zużywanie środków nietrwałych: „Za przyrost rozmaitych materiałów, które powinny zostać lepiej spożytkowane, odpowiada m.in. następujący paradoks: z jednej strony, od twórców i organizatorów życia artystycznego coraz częściej oczekuje się trwałych rezultatów, najlepiej takich, które będą miały swoje publiczne, społeczne, także w przestrzeni miasta, efekty, z drugiej jednak strony, często okazuje się, że otoczenie, a nawet zgłaszający te roszczenia nie są w stanie tych efektów wchłonąć – odnajmujący miejsca wymagają, by po działaniach posprzątać, grantodawcy i księgowi chcą by wszystko wróciło do uprzedniego – także magazynowego – stanu, trudno też znaleźć kolejne środki na pozwalające utrzymać serwery i domeny utworzone w ramach działań, albo zapłacić za prąd czy konserwację powstałych instalacji”.

Pawilon był jednocześnie projektowany i budowany przez znakomitą ekipę młodych architektów. Kierował nią Paweł Paciorek – student architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku związany z Nowym Teatrem, gdzie realizuje projekty artystyczne i teatralne, obecnie jako kierownik techniczny. Współautor zwycięskiego konkursu na plan zagospodarowania kampusu Szkoły Głównej Handlowej, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury, zdobywał doświadczenie architektoniczne w pracowni Aleksandry Wasilkowskiej oraz Marleny i Marka Happachów. Od 2012 roku wraz z braćmi Rafałem, Piotrem i Andrzejem, realizuje projekty instalacji artystycznych, projekty małej architektury i pawilony informacyjne.

W pawilonie z resztek, który stanął na warszawskiej Pradze, we współpracy z ZOO Marketem przez całe lato działa filia Sklepu Wielobranżowego Bęc Zmiany.

 

Tanie, dobre mieszkalnictwo społeczne | Spotkanie z Agatą Twardoch | Samoobsługa. Teoria i praktyka miejskiej samodzielności

SAMOOBSŁUGA. TEORIA MIEJSKIEJ SAMODZIELNOŚCI

Czas: 14.06 – 12.07.2016
Miejsce: Warszawa, Plac Zabaw

Spotkania z ludźmi, którzy praktykują codziennym wysiłkiem to, co jedni uważają za marzenia, a inni za mrzonki,dotyczyły m.in. ekonomii społecznej, tworzenia przyjaznych społecznie miast i zaangażowania mieszkańców w różne formy aktywności – od nowych rodzajów przedsiębiorczości po formy spędzania czasu wolnego. 

Spółdzielnie, kooperatywy, ekonomia daru tworzą takie sposoby życia społecznego, które oparte są na współodpowiedzialności, współpracy i współzarządzaniu, wyłamują się z przyjętych i frustrujących (bądźmy szczerzy) podziałów na pracowników i pracodawców, konsumentów i producentów, zarządzających i zarządzanych. Przyjrzymy się wspólnie najciekawszym przykładom nowatorskich form współdziałania i tworzenia ekonomicznej i miejskiej samodzielności, nie tylko w czasie wykładów i prezentacji, ale także w czasie warsztatów i spotkań z praktykami.

14.06: KOOPERATYZM – OD UTOPII DO PRAKTYKI
21.06: ARCHITEKTURA SŁUŻĄCA LUDZIOM
28.06: OSIEDLE JAZDÓW
12.07: TANIE DOBRE OSIEDLE MIESZKANIOWE

+++

Projekt Synchronizacja realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji: www.synchronicity.pl

Korzystając z serwisu internetowego Fundacji Bęc Zmiana wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.