Jak dotrzeć z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek bibliotek? Czekamy na zgłoszenia i pomysły!
6 pomysłów na biblio-łączniki

Ze statystyk i badań, jakie w tym roku prezentowaliśmy na łamach naszego magazynu NN6T, wynika, że biblioteki są najczęściej odwiedzanymi instytucjami kultury. Na ich terytorium przecinają się ścieżki różnych grup użytkowników, którzy mimo różnic – między innymi upodobań i gustów – korzystają z tego samego księgozbioru. Z badań segmentacyjnych uczestników kultury przeprowadzonych w 2016 roku przez SMARTSCOPE na zamówienie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Historii Polski i Muzeum Chopina wynika, że aż 9,8% badanych zadeklarowało wizytę w bibliotece lub czytelni przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku.

To najwyższy wynik ze wszystkich możliwych odpowiedzi – pisaliśmy o tym w NN6T #111. Dla porównania wizytę w teatrze w ostatnim roku zadeklarowało 2% rozmówców, a tylko 1% Polaków twierdzi, że regularnie korzysta z instytucji sztuki (według raportu Wizualne niewidzialne przeprowadzonego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie).

Biblioteka wydaje się więc idealnym miejscem do komunikacji ze znaczącą grupą uczestników kultury – miejscem, w którym może nastąpić skuteczne przekazywanie informacji o programie kulturalnym realizowanym przez pobliskie instytucje.

Open call
Celem ogłaszanego przez nas naboru jest wydobycie pomysłów na sposoby dotarcia z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek bibliotek.

Przez informację kulturalną rozumiemy wszelkie treści dotyczące sektora kultury, które zwiększają zainteresowanie lub prawdopodobieństwo uczestnictwa w kulturze – programy wydarzeń realizowanych przez muzea, galerie, organizacje pozarządowe czy inicjatywy twórcze.

Zaproponowane pomysły powinny:

  • – uwzględniać codzienny rytm pracy biblioteki,
    – mieć charakter działań nieskomplikowanych we wdrożeniu,
    – mieć charakter cykliczny,
    – być realistyczne realizacyjnie,
    – być realistyczne kosztowo (zarówno instytucje kultury, jak i biblioteki dysponują skromnymi budżetami).

Pomysły powinny mieć formę pisemną, ich objętość powinna wynosić od 2700 do 5400 znaków ze spacjami.

Propozycje mogą zawierać maksymalnie 3 wizualizacje pomysłów (JPEG o rozdzielczości 300 dpi, max. 2 MB każdy).

Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojek – dyrektorka Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Jakub Supera – pomysłodawca akcji, Bogna Świątkowska – redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni” z nadesłanych propozycji wyłoni 6 najciekawszych pomysłów, które zostaną opublikowane na łamach NN6T.

Kryteria oceny:
– przewidywana skuteczność dotarcia z informacją kulturalną do czytelników i czytelniczek biblioteki,
– uwzględnienie nawyków czytelników i czytelniczek korzystających z przestrzeni bibliotecznych,
– powiązanie pomiędzy zainteresowaniami czytelników i czytelniczek a proponowanym programem różnych instytucji,
– realistyczny charakter propozycji,
– uniwersalność rozwiązań.

Autorki / autorzy wyróżnionych zgłoszeń otrzymają wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto.

Prace należy nadsyłać nie później niż do 15.12 na adres nn6t@beczmiana.pl z dopiskiem: „6 pomysłów”.

Ogłoszenie wyników nastąpi w #116 „NN6T” marzec-kwiecień 2018